Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална За осма година сме първи в ЕС по корупция

За осма година сме първи в ЕС по корупция

За осма година сме първи в ЕС по корупция

Обществото разтревожено за свободата на медиите и изборите, шуробаджанащината във властта и върховенството на закона

Бъл­гария запазва пос­ледно място в ЕС в Индекса за въз­п­риятие на коруп­цията. Това стана извес­тно при пред­с­тавяне на индекса за 2019 г. от Меж­дународ­ната неп­равител­с­т­вена организация “Тран­с­перънси интер­нешънъл“ в Национал­ния прес­к­луб на БТА. Страната ни от 2012 г. е на пос­ледно място в индекса, освен в една от годините. Индек­сът е събирателен и е стъпил на няколко изс­лед­вания — в глобален план те са 13, а за Бъл­гария — 10, на раз­лични меж­дународни организации. Като проб­лемни области за Бъл­гария са изведени свобода на медиите, избор­ният процес и начинът на неговото осъщес­т­вяване, финан­сиране на политичес­ките пар­тии, наз­наченията в пуб­лич­ните инс­титуции и вър­ховен­с­т­вото на закона, бие тревога БТА.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...