Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална 76 000 ферми фалираха

76 000 ферми фалираха

Броят стопанствата с мними животни, за които фонд „Земеделие“ плаща субсидии.

Бран­шовите организации от живот­новъд­с­т­вото най-после имат актуална инфор­мация за със­тоянието на сек­тора и за фалиралите стопан­с­тва, след като на пос­лед­ния кон­сул­тативен съвет в минис­тер­с­т­вото на земеделието от Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните беше подадена пос­лед­ната статис­тика на Интег­рираната инфор­мационна сис­тема ВетИС. Според дан­ните за пос­лед­ните три години фалиралите ферми, които нямат никаква актив­ност, са 76 000, а като „служебно изгубени“ се водят 60 036 животни. Най-много са отпад­налите овце и кози – съот­ветно 24 363 и 13 099, след­вани от кравите – 11 585 животни. От „служебно изгубените“ все пак 131 са въз­с­тановени. Земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева е пох­валила процеса на иден­тификация, който върви във ведом­с­т­вото. Целта е да бъдат засечени фер­мите с мними животни, за които фонд „Земеделие“ плаща суб­сидии.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие