Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Стенопис на над 100 години от синагога във Вермонт бе преместен

Стенопис в синагога в щата Вер­монт, рисуван преди повече от сто години от литов­ски имиг­рант и скрит години зад стена, бе определен като рядко произ­ведение на изкус­т­вото, рес­тав­риран и премес­тен, съобщи Асошией­тед прес.

Големият пъс­тър трип­тих, под­писан от Бен Цион Блек през 1910 г., изоб­разява Десетте Божи заповеди, с лъвове от двете страни, със слънце, колони и пищни завеси. Извес­т­ният днес като “Изгубения стенопис“ е ярък пример за изкус­т­вото, украсявало синагогите в Европа, унищожавани по време на Холокоста.

“Когато научих за стенописа и какъв е той, както и историята на худож­ника, бях напълно изумен, в страната няма друго подобно нещо“, каза Джош Перел­ман, главен куратор и дирек­тор по излож­бите и интер­п­ретациите в Национал­ния…

Прочети още…

ЮНЕСКО подновява официалните отношения с НДФ „13 века България“

Дирек­торът на Бюрото за стратегическо планиране на ЮНЕСКО Жан Ив Льо Со в официално писмо пот­вър­ж­дава, че официал­ните отношения с Национал­ния дарител­ски фонд „13 века Бъл­гария“ (НДФ) са под­новени със срок до 2027 г., съоб­щават от НДФ.

Фон­дът е един­с­т­вената по рода си организация в Бъл­гария с подобен статут. Очевидно е, че НДФ13 века Бъл­гария“ е отговорил на високите изис­к­вания на ЮНЕСКО с работата си по прог­рамата на светов­ната организация и в отговор на това тя под­новява взаимоот­ношенията си…

Прочети още…

Бургас даде начало на международния етнофестивал “Братимене“

В Бур­гас стар­тира на меж­дународ­ния етнофес­тивал “Братимене“ с учас­тието на маес­тро Теодосий Спасов и джаз певицата Теодора Броди. Пър­вото събитие от меж­дународ­ния етнофес­тивал бе в Лет­ния театър в мор­с­кия град. Във фес­тивал­ната вече се изявиха учас­т­ници от Бъл­гария, Гър­ция, Словения, Хър­ват­ска, Гер­мания, Румъния, Фран­ция, Тур­ция и Израел. Маес­тро Теодосий Спасов е “кръс­т­ник“ и главен коор­динатор на фес­тивал­ния проект “Братимене“.

След Бур­гас, след­ващите сцени на “Братимене“ са на 18

Прочети още…

Японец поставя „Саломе“ и „Лейди Джейн“ с балетната трупа на Старозагорската опера

Японец поставя „Саломе“ и „Лейди Джейн“ с балетната трупа на Старозагорската опера

Светът е тол­кова малък, а изкус­т­вото тол­кова голямо“, казва Каито Такахаши, който днес има първа премиера като хореог­раф на сцената на Дър­жавна опера — Стара Загора. Японецът на 26 г., от четири години e в меж­дународ­ната балетна трупа на Сил­вия Томова. Остана незаб­равим за пуб­ликата, след като пос­тави шеметен финал на мис­терията „Сънят на Пилат“ по музика на Стефан Димит­ров.

Той е изб­рал Европа, завър­шил Академията по изкус­тво в Ман­хайм и се е явил на кон­курс в Стара Загора. Огнян…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие