Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Европейски дни на наследството ще се състоят в София

Френ­с­кият инс­титут в Бъл­гария в пар­т­ньор­с­тво с Минис­тер­с­т­вото на кул­турата и Столична община организира “Европейс­ките дни на нас­лед­с­т­вото“ в София на 18 и 19 сеп­тем­ври под мотото “Заедно за кул­тур­ното нас­лед­с­тво!“, съоб­щават от френ­с­кия институт.Създадени през 1984 г. по инициатива на френ­с­кия минис­тър на кул­турата Джак Ланг и под­к­репени от 1991 г. от Съвета на Европа и от ЕС, “Европейс­ките дни на нас­лед­с­т­вото“ имат за цел да популяризират богат­с­т­вото и многооб­разието на кул­тур­ното наследство.Събитието дава въз­мож­ност опоз­наването на многоб­ройни пуб­лични и час­тни сгради, някои от които отварят врати един­с­т­вено по повод неговото провеждане.Входът е свободен. Събитието се провежда при спаз­ване на дейс­т­ващите противоепидемични мерки.Тематична…

Прочети още…

Историята на фестивала “Мартенски музикални дни“ оживява в изложба Документалната изложба

“Началото“, пос­ветена на 60-годишнината на меж­дународ­ния фес­тивал “Мар­тен­ски музикални дни“ и в памет на неговите основатели — проф. Саша Попов, Илия Тем­ков и Михаил Кътев, се отк­рива днес в Доход­ното здание в Русе.Експозицията пред­с­тавя пър­вите 20 години от раз­витието, начало е пос­тавено като “Музикални дни на българо-немската дружба“. В излож­бата са показани снимки от пър­вия кон­церт– на 10 март 1961 г. с премиера на увер­тюрата “Сеп­тем­ври 1923“, под дириген­т­с­ката палка на Васил Казан­джиев, а…

Прочети още…

Фестивалният живот на моноспектакъла „Мъжка задушница“

Съз­даден във време на пан­демия, монос­пек­такълът „Мъжка задуш­ница“ пос­тави началото на фес­тивал­ния си живот. След като бе пред­с­тавен на Лят­ната сцена в Созопол на 37-ите Праз­ници на изкус­т­вата „Аполония“, спек­такълът поема към Плов­див, София и Враца.

Режисьор на „Мъжка задуш­ница“ е Емил Бонев, а в глав­ната роля е актьорът Николай Урумов. Пос­танов­ката пресъз­дава живота на бъл­гар­с­кия революционер и общес­т­веник от края на XIX век поп Минчо Кън­чев Стоянов. Тя се базира на книгата му „Вид­рица“, чийто…

Прочети още…

Леван Когуашвили: Да говориш за тъжни неща с жизнерадост и ирония, това е грузинското кино

Фил­мът “Брай­тън 4“ откри юбилей­ното издание на София Филм Фест в на 14 сеп­тем­ври в присъс­т­вието на режисьора Леван Когуаш­вили. Фил­мът е приказка за Ню Йорк. Но не такава, в как­вато бихте очак­вали да видите града. Тя ни въвежда в ежед­невието на грузин­ски емиг­ранти, които се борят да оцелеят, тър­сейки по-добър живот, тър­сейки надежда и упование в сурови условия, далеч от поз­натата земя.

Това е история за връз­ката между баща и син, в която намираме утеха, че чув­с­т­вител­ността все още…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...