Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Данте и виденията за задгробния живот сред южните славяни“,

“Данте и виденията за задгробния живот сред южните славяни“,

Изложбата е от 7 до 20 декември 2021 г. в Галерия “Академия“, ул. “Шипка“ 1

Галерия “Академия“ към Национал­ната художес­т­вена академия е домакин на излож­бата “Данте и виденията за зад­г­роб­ния живот сред южните славяни“, осъщес­т­вена с любез­ното съдейс­т­вие на Италиан­ски кул­турен инс­титут, Цен­тър за славяно-византийски проуч­вания “Проф. Иван Дуй­чев“, фон­дация “Елена и Иван Дуй­чеви“ и галерия “Графикарт“. Куратори са Аксиния Джурова и Пламен Пет­ров.

Учас­т­ници са худож­ниците Емануела Ковач, Димо Колибаров, Живко Мутаф­чиев, Онник Каран­филян, Бранко Николов, Люд­мил Геор­гиев, Васил Колев — Vassillo и Веселин Дамянов — Ves, които отдадени на тек­ста и фигурата на Данте, съз­дадоха свои плас­тически прочити на впечат­лението си от тази отговорна среща. Така седем столетия след смъртта на Данте, пред нас се раз­к­рива палитра от образи, излезели изпод ръката на изявени майс­тори на графич­ното изкус­тво, които ни въз­в­ръщат към архетип­ните пред­с­тави за мироз­данието и веч­ните страхове и надежда за избав­ление. Дирек­торът на Италиан­с­кия кул­турен инс­титут в София г-жа Верена Витур казва: “Данте е една от фигурите, оказали най-голямо влияние върху италиан­с­ките и европейс­ките кул­тура и литература. Пътуването му в отвъд­ното съдържа изк­лючително много метафорични и сим­волични значения, свър­зани с “души“ в раз­лични със­тояния, от всички епохи и от всякакъв произ­ход, и намираме раз­лични допирни точки с видението за зад­г­роб­ния живот, пред­с­тавено от южните славяни“.

България

Икономика

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие