Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба „Морфология на пространството“

Изложба „Морфология на пространството“

От 9-21 декември в Галерия „Райко Алексиев“-СБХ се открива изложбата

Мор­фология на прос­т­ран­с­т­вото“ на галерия A&G Art Meeting. Тя пред­с­тавя твор­чес­ките тър­сения на худож­ници като: Бригите Хайн­тце, Димитър Ген­чев, Елена Вел­кова, Мар­тиан Табаков, Мар­тин Трифонов, Цветан Кръс­тев, куратор е Мар­тин Трифонов. Пред­с­тавители на раз­лични поколения — млади, активно тър­сещи худож­ници и утвър­дени визуални артисти със значимо присъс­т­вие в бъл­гар­с­ката и светов­ната художес­т­вена сцена, но всички със силно изразена твор­ческа индивидуал­ност.

Обединени в едно прос­т­ран­с­тво от обща кон­цеп­ция, те пред­с­тавят своите кон­цеп­туални и плас­тични под­ходи към темата в многооб­разие от медии (живопис, скул­п­тура, рисунка, инс­талация, видео) и поетично-метафизични или абстрактно-експресионистични съдър­жания, ескалиращи до ост­ротата и дирек­т­ността на неоек­с­п­ресивна фигурал­ност. Екс­перимен­тът с материал, колорит, фак­тура, форма, образ и сюжетът, докол­кото същес­т­вува, са по-скоро фун­к­ции на психологичес­ката организация на внушението в кар­тин­ното и екс­позиционно прос­т­ран­с­тво.

България

Икономика

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие