Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 158, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Големият пианист Людмил Ангелов ще свири със Софийската филхармония

Големият пианист Людмил Ангелов ще свири със Софийската филхармония

Големият пианист Людмил Ангелов ще свири със Софийската филхармония

Кон­цер­тът ще бъде на 25 ноем­ври. Жерар Косе няма да прис­тигне в София за кон­церта със Софийс­ката фил­хар­мония на 25 ноем­ври поради зат­руд­нения, свър­зани с Ковид. На негово място пуб­ликата ще слуша вир­туоз­ния пианист Люд­мил Ангелов. Той ще пред­с­тави Първи кон­церт за пиано от Чай­ков­ски. В прог­рамата са включени Бер­лиоз — увер­тюрата “Рим­ски кар­навал“, и Прокофиев — изб­рани откъси от балета “Ромео и Жулиета“. Диригент е маес­тро Ян-Латам Кьониг. „Едно от най-обичаните произ­ведения на всички времена, кон­цер­тът за пиано на Чай­ков­ски впечат­лява със своята вир­туоз­ност, ефек­т­ност, под­чер­тана патетич­ност и роман­тично опиянение. Блес­тящата тех­ника и изк­лючително красивият и зав­ладяващ тематизъм определят музиката и в трите му части“. Роденият във Великоб­ритания Ян Латам-Кьониг е музикален дирек­тор на “Новая опера“ в Мос­ква от 2011 г. и главен диригент на Флан­дър­с­кия сим­фоничен оркес­тър в Бурж, Бел­гия. Има ангажименти с Нов национален театър в Токио, има ангажименти с Фин­лан­д­с­ката и Пол­с­ката национална опера.

България

Икономика

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие