Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Асен Блатечки и Койна Русева избират класическата драматургия в спектакъла „Омразна любов“

Асен Блатечки и Койна Русева избират класическата драматургия в спектакъла „Омразна любов“

Сценичната двойка празнува юбилей с Шекспир, Пушкин и Чехов

Любим­ците на пуб­ликата Койна Русева и Асен Блатечки отбеляз­ват заедно своя 50-годишен юбилей с премиерен спек­такъл по тек­с­тове на Шек­с­пир, Пуш­кин, Чехов и Жозиан Баласко. „Омразна любов“ на Теат­рална къща “Вива Арте“ пред­с­тавя многооб­раз­ния талант на звез­д­ните с няколко от най-известните сцени от светов­ната класическа драматур­гия. Двамата почти миг­новено преминават от омраза към вър­ховна любов — Лейди Ана и Ричард от „Ричард III“ на Шек­с­пир, Дон Жуан и Дона Ана от „Дон Жуан“ на Пуш­кин, Катерина и Пет­ручио от „Укротяване на опър­ничавата“ на Шек­с­пир, Смир­нов и Попова от „Мечка“ на Чехов. Премиерaта е на 31 октом­ври в София, отк­рита сцена „Сълза и смях“. Пред­с­тои и гос­туване в Плов­див на 1 ноем­ври в Дом на кул­турата от 19.00 ч.

Предиз­викател­с­т­вата, които режисьорът Борис­лав Чак­ринов пос­тавя, изис­к­ват изк­лючително майс­тор­с­тво и съз­дават условия за висш актьор­ски пилотаж. На сцената им пар­т­нират Стефан Иванов и Асен Лозанов, а уникал­ната тран­с­фор­мация от образ в образ е въз­можна благодарение на специал­ния грим на София Ракова от FX Studio Bulgariа. Красивите класически кос­тюми са дело на талан­т­ливата Мар­тина Варийска.Юбилейният спек­такъл „Омразна любов“ раз­казва за това странно чув­с­тво „любовта“, което ни връх­лита неочак­вано, нарушава покоя, прави ни луди… и смешни. Понякога не искаме тази любов, но без нея не можем. На сцената взаимоот­ношенията между Асен Блатечки и Койна Русева съз­дават такава енер­гия, такъв водовър­теж от въз­ходи и падения, от прив­личане и отб­лъс­к­ване, че ако това бяха реални взаимоот­ношения, тази двойка нямаше да слиза от чел­ните страници на жъл­тите издания! Премиерaта е на 31 октом­ври в София, отк­рита сцена „Сълза и смях“. Пред­с­тои и гос­туване в Плов­див на 1 ноем­ври в Дом на кул­турата от 19.00 ч.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие