Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ПОЕЗИЯ НА ПРИГЛУШЕНИТЕ ИЗПОВЕДИ

ПОЕЗИЯ НА ПРИГЛУШЕНИТЕ ИЗПОВЕДИ

ПОЕЗИЯ НА ПРИГЛУШЕНИТЕ ИЗПОВЕДИ

Иван Гранит­ски

Има поети, чиито изяви напом­нят избух­ването на бен­гал­с­кия огън — фойер­верки, шум, евтина преходна слава и след това заб­рава. Тях­ното име днес е легион. Но има и творци, които не обичат фан­фар­ните шумотевици и панаир­джийс­ката суета, а работят тихо и със­редоточено с отговор­ност пред Словото и съз­дават своите оригинални поетически светове.

Боян Бой­чев е от втория тип поети. Той е автор на няколко книги поезия, в които виж­даме как пос­тепенно се раз­г­ръща и раз­вива неговият лирически талант. В новата си сбирка — „Радост печална да бъдеш…“ Боян Бой­чев отново раз­чита на приг­лушената изповед. Лиричес­кото повес­т­вование излъчва нос­тал­гия по без­въз­в­ратно отминалото време на пат­риар­хал­ното спокойс­т­вие, злат­ните спомени от дет­с­т­вото, юношес­ките блянове и коп­нежи. В едно свое стихот­ворение Боян Бой­чев заявява, че пише под свет­лината на мъл­нии и мисли между два техни проб­лясъка. В друга знакова творба дек­ларира:

Стъп­вам бос по звез­дите,

Раз­пилени по чер­ния път,

Като стъкълца се забиват

И болят стъпалата, болят…

В новата стихос­бирка на Боян Бой­чев „Радост печална да бъдеш…“ добиват ново раз­витие някои от най-сполучливите негови качес­тва — неп­ринуденост и изящес­тво на лиричес­кия рисунък, органич­ност на образите и срав­ненията. Многок­рат­ното позоваване на морето, на мор­с­ката стихия, на въл­ните, на без­люд­ния плаж сим­волизират порива на лиричес­кия герой към свобода, вол­ност, без­к­рай­ност, меч­тател­ност.

Тази лирическа сбирка излъчва благородни и топли внушения.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие