Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Убийство без убийство в Театър 199

Убийство без убийство в Театър 199

История на роман­тични премеж­дия и прес­тъпни кроежи, зафор­мени в комедия от две жени и един мъж. Пиесата ще гледаме на 22 март в Театър 199. Две жени, едната медицин­ска сес­тра, другата — цветарка. Едната е “по-зряла“, другата… “по-гъвкава“. А помежду им — мъж. Изоб­ретател. Доста нез­рял, но пък уверен, че някой ден ще бъде приз­нат за “гений“. Естес­т­вено, нещата се зап­литат! Има ли любов? Няма ли любов? Кой с кого, кога, къде? Но и защо (тъй като тук е замесена и голяма сума пари)?… И наис­тина ли може да се стигне до убийс­тво? Или пък не?

“Убийс­тво без убийс­тво“ раз­к­рива автора Анд­рей Филипов в напълно нова свет­лина и дава поле на режисьора Емил Бонев да раз­гърне в мак­симална степен плас­товете на смеха. Пиесата е написана в най-добрите традиции на криминал­ния жанр и пос­тавена с деликатен усет за “фатал­ните“ човешки чув­с­тва в роман­тич­ната комедия . Премеж­дия и прес­тъпни кроежи ни увличат, с комедий­ния си талант блес­тят София Боб­чева, Христо Тер­зиев и Сияна Начева. Много хумор, очарователно и нез­лоб­ливо тя осмива заобикалящия ни живот, пощурелите ни страсти, а може би дори и най-интимните ни блянове.

Анд­рей Филипов е роден в София. Бил е драматург в Столич­ния репер­тоарен театър на щата Ню Йорк в Олбъни и Народен театър “Иван Вазов“, а от 2009 г. е драматург на Театър 199 “Вален­тин Стой­чев“. Сред пиесите му са “Сред­нощен град“, “Лип­с­ващият раз­каз“, “Времет­ръс“, “Снягос­ници“, “Светулки“, пос­тавяни у нас и в чуж­бина.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...