Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 46, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) На 22 февруари българският балет отбеляза рожден ден

На 22 февруари българският балет отбеляза рожден ден

На 22 фев­руари бъл­гар­с­кият балет чес­тва рож­ден ден“, каза Сил­вия Томова, ръководител на старозагор­с­ката балетна трупа и една от примите на род­ното балетно изкуство.Първата бъл­гар­с­ката премиера — с френ­ски прив­кус и изис­каност, е пос­тавена на сцената на Народ­ния театър. “Копелия“, с пълно заг­лавие “Копелия или момичето с емай­ловите очи“, e комичен балет в 3 дейс­т­вия с пролог и епилог по музика на Лео Делиб.Датата на премиерата — 22 фев­руари 1928 г., се счита от музикал­ните историци за рож­дена в летоб­роенето на бъл­гар­с­кото балетно изкус­тво. Хореог­рафията на тази първа “Копелия“ е на Анас­тас Пет­ров (18991978), който изпъл­нява и ролята на Франц. Сванилда е пресъз­дадена от Надя Винарова и Анна Воробьова. Декорите на спек­такълът “Копелия“ от 1928 г. са дело на Алек­сан­дър Милен­ков, а кос­тюмите — на Райна Ракарова-Никова. Диригент е въз­питаникът на Праж­ката кон­сер­ватория Тодор Хаджиев, от 1909 г. първи диригент на Опер­ната дружба.През 1925 г. е пър­вата пуб­лична изява на балета в Стара Загора с премиерата на операта “Гер­гана“ от Маес­тро Георги Атанасов. Премиерата пос­тавя началото на историята на Старозагор­с­ката опера. По идея на учителя в Девичес­ката гим­назия Йосиф Стоилов се под­гот­вят осем ученички от девичес­кото педагогическо училище, които се включ­ват в спек­такъла. Близо две десетилетия по-късно, през 1943 г., Катя Л. Аба­джиева под­готвя тан­ците в операта “Биляна“ от Йоско Йосифов. Пър­вият хореог­раф на трупата със специално образование е Анна Воробьова. Под нейно ръковод­с­тво се пос­тавят тан­ците в “Продадена невеста“, “Риголето“, “Кар­мен“. Пър­вият самос­тоятелен балет “Кук­лената фея“ от Байер (1949), а също и “Копелия“, през 1951 г.От 2016 г. в Стара Загора художес­т­вен ръководител на балет­ната трупа е Сил­вия Томова, въз­питаничка е на прос­ловутата елитна Дър­жавна балетна академия “А. Я. Ваганова“ в Санкт Петер­бург, Русия. Ней­ната успешна кариера е свър­зана с Национал­ната опера и балет, където е прима балерина и има над 90 изиг­рани главни роли в класически и модерни заглавия.Силвия Томова оформя талан­т­лива и силно мотивирана трупа с артисти от Италия, Полша, Албания, Гър­ция, Пор­тугалия, Канада, Испания, Великоб­ритания, Япония, Тай­ван, Никарагуа, Мек­сико. Всяка нова пос­тановка е свидетел­с­тво е праз­ник, феерия от багри.Подготвят се спек­такли за март и за премиерата на балета “Спящата красавица“ от П.И.Чайковски, на 16 и 23 април. Хореог­раф е Анд­рей Босов от Русия.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...