Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба в памет на проф. Теофан Сокеров

Изложба в памет на проф. Теофан Сокеров

Изложба в памет на проф. Теофан Сокеров

Въз­поменателна изложба на проф. Теофан Сокеров е под­редена в Художес­т­вената галерия в род­ния град на твореца — Ловеч. Екс­позицията включва 19 платна от фонда на галерията, както и пет от пос­лед­ните работи на твореца, сът­ворени в ателието му в Ловеч, които са непоказ­вани досега. “Теофан Сокеров е лов­чалия, роден, израсъл и съз­дал се като худож­ник именно в нашия град“, каза дирек­торът на кул­тур­ната инс­титуция Вален­тин Узунов. „Галерията в Ловеч притежава богата колек­ция от негови творби — 31 работи, като част от тях показва за пръв път. Това са две творби от студен­т­с­ките му години, както и от най-ранното му твор­чес­тво – от 60-те години на миналия век, “Раз­с­т­рел“ и “Въз­поменание“. “Ние се опитахме на изв­лечем в хронология началото на неговия път като худож­ник, с пър­вите му работи, със студен­т­ски кар­тини, с неговите много мощни цветни рисувачни кар­тини. Той беше иконописец, зог­раф, който има реализирани в Бъл­гария редица стенописи. В кар­тините му се забелязва това негово монумен­тално отношение към рисунъка, към живописта, мощ­ността на фор­мата“, каза още за худож­ника Вален­тин Узунов.

Проф. Теофан Сокеров, който е почетен граж­данин на Ловеч, почина на 8 януари на 76-годишна въз­раст. Екс­позицията с неговите творби може да се види до 16 фев­руари.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...