Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Магията на Краков” завладява в интернационална изложба

„Магията на Краков” завладява в интернационална изложба

„Магията на Краков” завладява в интернационална изложба

Магията на Краков“ е интер­национален проект-изложба с учас­тието на над двадесет автори: Полша, Фран­ция, Италия, Швеция, Украйна, Словения, Бъл­гария, Канада, Ирак, САЩ и гос­тува в Бъл­гария от днес в галерия „Мисията“ по покана на Дър­жав­ния кул­турен инс­титут.

Един от кураторите — Лешек Жеб­ров­ски, арт-директор на галерия „Лабиринт 2“ в Краков, споделя: „Учас­т­ниците в излож­бата бяха помолени да отговорят на въп­роса: „Защо Краков е източ­ник на вдъх­новение за тях като творци?“ И в този смисъл колек­тив­ната изложба показва получените от артис­тите отговори.“

Екс­позицията пред­с­тавя произ­ведения, за които кул­тур­ната столица на Полша – Краков е широко раз­бирана като обект за твор­ческо вдъх­новение. Краков е град с уникален пей­заж, колорит, архитек­тура, с необик­новени исторически лич­ности и атмос­фера, благоп­риятна за художес­т­вено твор­чес­тво.

Произ­веденията са изпъл­нени в раз­лични тех­ники, видове ии жан­рове на изоб­разител­ното изкус­тво. Колек­цията включва живописни творби, изпъл­нени в мас­лена или акрилна тех­ники върху платно или хар­тия, акварели, скул­п­тури от смола и бронз, колажи, арт стъкло, дигитално отпечатани творби.

Плод на вече преживяни впечат­ления на артис­тите, посетили или пребивавали в Краков по раз­лични поводи – пленери, изложби. Може да се види до 10 фев­руари.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...