Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Вечните песни на България стигат до душата и сърцето на публиката

Вечните песни на България стигат до душата и сърцето на публиката

Вечните песни на България стигат до душата и сърцето на публиката

На концертите ни идват и много млади хора, което е показателно, че нашата музика се харесва от различни поколения

Крис­тина Димит­рова, ест­раден изпъл­нител

- Звез­дите на Бъл­гария ще изпеят най-големите бъл­гар­ски хитове на 16 декем­ври в Зала 1 на НДК. Срещата в след­ващите минути е с един от много обичаните бъл­гар­ски изпъл­нители и учас­т­ник в този кон­церт, Крис­тина Димит­рова. Здравейте.

Тази среща с пуб­ликата е продъл­жение на кон­цер­тите „Веч­ните песни на Бъл­гария“, които стар­тираха преди 5 години. Какво се случи през тези 5 години, как преминаваха срещите ви с пуб­ликата?

-  Наис­тина, изк­лючително хубаво е, че вече пета година срещите ни с бъл­гар­с­ката пуб­лика продъл­жават. Пуб­ликата става все по-многобройна. На тези кон­церти виж­даме вече няколко поколение наши почитатели, които идват да слушат своите любими изпъл­нители и песни, които са станали специални през тези години. Песни, които се пеят от целия бъл­гар­ски народ, и наис­тина става праз­ник на всеки един кон­церт за нас, а надявам се и за пуб­ликата.

- В този кон­церт вие изпъл­нявате т.нар. златни песни, които са се доказали във времето. На какво според вас се дължи успехът на тези песни?

-  Ами преди всичко тези песни лесно се запяват, те стигат до сър­цата и до душите на хората. Освен това с тези песни са живели, отрас­нали сегаш­ните поколения, които идват на нашите кон­церти, пели са ги през годините и са станали техни любими. Всъщ­ност и до ден днешен човек не може да каже каква е магията, каква е тай­ната, за да се получи един истин­ски шлагер и той да бъде запят от тол­кова много хора. Но за мен песен, която лесно се запява, хубавият текст, който стига лесно до сър­цата на хората, това е магията, това е тай­ната.

- Това определено са песни, които докос­ват сър­цето, и едва ли има бъл­гарин, който да не знае песни като „Дет­ски спомен“, „Светът е за двама“. Защо обаче въп­реки тази роман­тич­ност, която носят, те сякаш остават на малко по-заден план в съв­ремен­ната музикална кул­тура?

- Ами, да, има го и това. Ние точно поради тази причина решихме да пътуваме, да правим тези кон­церти. Защото хората имат нужда от това. Просто съв­сем раз­лични са причините, които не бих искала да ги комен­тирам в момента, но смяната на поколенията, смяната на музикал­ните редак­тори във всички медии също оказва влияние. Те пред­почитат да пус­кат своите връс­т­ници, изпъл­нителите от новото поколение. Аз всъщ­ност нямам абсолютно нищо против, защото има прек­расни изпъл­нители, на които аз дори харес­вам пес­ните. Те са изк­лючително талан­т­ливи, но в никакъв случай не трябва да се загър­б­ват и изпъл­нители от нашето време. Тъй като ние не сме спрели да работим, ние продъл­жаваме да творим и правим хубава музика. И това е абсолютно така, защото всич­ките тези изпъл­нители като Марги Хранова, Роси Кирилова, нашият дует с Орлин Горанов и самос­тоятелно правим през годините песни, които обаче никъде не звучат в ефир. Което е изк­лючително жалко, бих казала, защото това го няма никъде по света – изпъл­нител, който се е доказал през годините и има тол­кова много любов от пуб­ликата, да не му се дава шанс, да му се пус­кат новите песни. Това за мен е жалко. Аз бих казала, че дори ние сме изк­лючителна кон­курен­ция на пев­ците, които в момента звучат. Аз правя много модерни песни, които за съжаление си ги слушам почти само вкъщи.

- Получава се някакъв своеоб­разен парадокс. Вашата музика не може да дос­тигне до по-младата аудитория, а когато правите кон­церти, се вижда, че тя се харесва и на младата аудитория.

-  Точно така, да. Аз точно това казах, че вече на нашите кон­церти идват много млади хора и раз­лични поколения, което е показателно, че тази музика се харесва. И след кон­церта дори идват тол­кова много млади хора, които са си купили дис­кове, които идват за автог­рафи и искат да се снимат с нас. Това е съв­сем показателно, че нашата музика се приема. Много показателно е и също така, че в пиано-баровете се пее само наша музика, от нашето поколение. Там ходят млади хора, които знаят тек­с­товете от край до край. Просто политиката на медиите, на радиата може би е раз­лична.

- Нещата, които са се доказали, така или иначе успяват да си проп­равят път, независимо от времето.

- Те остават във времето, остават като злат­ните шлагери на Бъл­гария, като едни евър­г­рийни. И аз съм убедена, че ще се пеят още много дълги години и още поколения ще ги пеят тези песни. Може би в нов вариант, в по-съвременен и модерен вариант, което също звучи в момента, но тези песни ще останат във времето.

- Казахте, че не сте спрели да работите, какво да очак­ваме в най-близко време?

- Аз имам две нови песни. Една фиеста, отново моите любими песни за лет­ния сезон. Тази година съм решила малко преди лятото да издам един албум, тъй като вече през пос­лед­ните пет-шест години съм записала 12 летни шлагера, които ще бъдат съб­рани в едно CD и ще се нап­рави един готин купон, който да стар­тира едно хубаво лято. Този диск ще бъде моят подарък за моите почитатели.

- Как ще се казва дис­кът?

- Ще го кръстя на една от любимите ми летни песни, която записах преди две години, „Слад­ките неща“. Една песен, която изк­лючително много се хареса на моите учас­тия. Така че реших, че тъй като не ѝ се дава зас­луженото внимание в медий­ното прос­т­ран­с­тво, да я издам на диск. Хората, които искат, да могат да я слушат.

–Лятото е вашият любим сезон, но аз искам да Ви попитам как ще пос­рещ­нете Колед­ните и Новогодиш­ните праз­ници?

- Бъдни вечер и Коледа е задъл­жително да пос­рещаме в домашна обс­тановка с любими хора, да се събираме, това са едни от най-любимите ми праз­ници. А пък на Нова година откакто се помня, аз винаги работя. За мен всеки ден е Нова година, почти всеки ден съм на заведение, храня се почти само навън. Така че дори и да тръгна да праз­нувам, няма да е това, което ако отида да работя, да пея и да дос­тавям удовол­с­т­вие и щас­тие на хората, които ще ме слушат, ще тан­цуват с мен и ще нап­равя един хубав праз­ник за хората. Така отново ще пос­рещна 2020, не бих казала на работа, защото за мен това дори не е и работа, праз­ник е за мен да пея. След което, още на 1 януари пътувам към топ­лите места, към екзотичен Тай­ланд, където отиваме с приятели.

- Каква година изп­ращате, гос­пожо Димит­рова, удов­лет­ворена ли сте?

- Да, като се върна назад, бих казала, че това беше една много успешна, много хубава и в личен план година, с много пътувания. Това ми е от години вече хоби – да пътувам до раз­лични дес­тинации, когато имам свободно време. Имаше доста срещи с пуб­ликата и мисля, че беше една прек­расна година.

- Пуб­ликата ли е тази, която Ви зарежда?

- Ами много са нещата, които ме зареж­дат. Аз се научих през пос­лед­ните години да се рад­вам на мал­ките и красиви неща около мен. Както казах, дори пътуванията изк­лючително много ме зареж­дат. Това да пътувам и да се срещам с раз­лични хора, да опоз­навам раз­лич­ните народи, обичам да се раз­хож­дам и сред красивата природа в Бъл­гария. Раз­бира се и пуб­ликата ме зарежда, много са нещата. Най-вече, ако има в сър­цето ми любов, това най-много ме зарежда. Стимул ми дава и за работа, и да бъда по-дейна, и жиз­нена. Дава ми енер­гия.

- Какво си пожелавате за след­ващата 2020 г.?

- Аз си пожелавам винаги да бъда здрава. Защото здрава ли съм, тогава наис­тина имам енер­гия, жажда за живот и желания да покорявам вър­хове, всич­ките ми мечти да стават реал­ност. Щас­т­лива съм, че успявам да реализирам меч­тите си. Най-вече желая да съм здрава. Всички мои близки и целият бъл­гар­ски народ, на всички хора желая да са здрави най-вече.

От Радио „Фокус”

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие