Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Къщата-музей на Иван Вазов в Берковица получи румънско издание на “Под игото“

Къщата-музей на Иван Вазов в Берковица получи румънско издание на “Под игото“

Къщата-музей на Иван Вазов в Берковица получи румънско издание на “Под игото“

Преводачът Хинчо Хинев от Генерал Тошево подари на къщата музей на Иван Вазов в Бер­ковица румън­ско издание на романа “Под Игото“ от 1946 г.

Хинев е закупил ряд­кото издание на акцион в Румъния преди няколко години. Той обясни, че е купувал и други книги на раз­лични езици на пат­риарха на бъл­гар­с­ката литература Иван Вазов и ги е подарявал на раз­лични музеи в Бъл­гария. Дирек­торът на музей­ния ком­п­лекс Ивайло Пеш­ков каза, че в къщата на Иван Вазов в Бер­ковица се съх­раняват 20 превода на раз­лични езици, а твор­чес­т­вото на големия бъл­гар­ски писател е преведено на 55 езика.

Иван Вазов е живял в Бер­ковица в периода от 1877 до 1879 г, когато е бил пред­седател на Окръж­ния съд в града. Тук той е написал някои от извес­т­ните си произ­ведения и е почер­пил сюжети за твор­чес­т­вото си след това.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...