Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „ДОН КИХОТ“  Е СРЕД НАЙ-ВЪЛНУВАЩИТЕ АКЦЕНТИ НА НОВОГОДИШНИЯ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ

„ДОН КИХОТ“  Е СРЕД НАЙ-ВЪЛНУВАЩИТЕ АКЦЕНТИ НА НОВОГОДИШНИЯ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ

„ДОН КИХОТ“  Е СРЕД НАЙ-ВЪЛНУВАЩИТЕ АКЦЕНТИ НА НОВОГОДИШНИЯ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ

Звездите Яна Саленко и Мариан Валтер в ролите на Китри и Базил

На 17 декем­ври от 19:00 ч в рам­ките на традицион­ния Новогодишен музикален фес­тивал в НДК ценителите на балет­ното изкус­тво ще видят за първи път на сцената на зала 1 впечат­ляващата пос­тановка на балета „Дон Кихот“ от Луд­виг Мин­кус.

В Деня на народ­ните будители, в категория „Балетно изкус­тво“ – колек­тивна наг­рада, Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора получи прес­тиж­ното отличие на Съюза на бъл­гар­с­ките музикални и тан­цови дейци и Cantus Firmus „Крис­тална лира“. Пищен спек­такъл, съз­даден в духа на голямата балетна традиция, носещ в себе си пулса на новото време, балетът „Дон Кихот” е сред вър­ховите пос­тижения на класичес­кия танц. В пос­танов­ката Аршак Галумян — премиер солист на Щатсбалет-Берлин, внася хореог­раф­ска свежест и оригинален режисьор­ски прочит. Худож­ник на декора и великолеп­ните кос­тюми е италианецът Сал­ваторе Русо.

Пос­тиженията на младата трупа под ръковод­с­т­вото на примабалерината и педагог Сил­вия Томова са високо оценени от критиката. В ролите на Китри и Базил ще аплодираме звез­дите на Щатсбалет-Берлин примабалерината ЯНА САЛЕНКО и премиер солис­тът МАРИАН ВАЛ­ТЕР.

Очаровател­ната Яна Саленко – примабалерина на Щатсбалет-Берлин и Мариин­с­кия театър, Санкт Петер­бург, пос­тоянен гост-солист в Крал­с­ката опера в Лон­дон, тан­цува на най-престижните сцени в света. Тя е пред­почитан гост на раз­лични фес­тивали. Балерината на два пъти е получавала наг­радата „Мис вир­туоз­ност“ на прес­тиж­ния фес­тивал DanceOpen в Санкт Петер­бург. Талан­т­лива въз­питаничка на Донец­ката балетна школа на Вадим Писарев, Яна Саленко дебютира на сцена като професионална балерина през 2000 г.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...