Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изгубим ли чистата си съвест, губим душата си е посланието на “Страшния съд“

Изгубим ли чистата си съвест, губим душата си е посланието на “Страшния съд“

Изгубим ли чистата си съвест, губим душата си е посланието на “Страшния съд“

Режисьорът Лилия Аба­джиева пос­тави в Плевен за първи път в Бъл­гария раз­тър­с­ващ и шокиращ, спек­такъл за съвестта, живот в лъжа и грехопадение. Той бе съз­даден с трупата на Плевен­с­кия театър по пиесата “Страш­ният съд“ на авс­т­рийс­кия писател и драматург Йодьон фон Хор­ват.

Изгубим ли чис­тата си съвест, губим душата си и връз­ката с Бога”, заяви Аба­джиева. „Вината се прев­ръща в кош­мар на съз­нанието, дори човек да дос­тигне до покаяние и да изкупи греха си”, посочи тя. “Страш­ният съд“ е пиеса, която мога да сравня само с “Метафизика на нравите“ на Кант”, каза пос­танов­чикът.

Сценог­рафията на Васил Аба­джиев и музикал­ното офор­м­ление са рав­нос­тойни ком­поненти на режисурата. Тех­ничес­кият екип на театър “Иван Радоев“ е изпъл­нил точно много отговорни задачи, за да бъде пред­с­тав­лението впечат­ляващо и въз­дейс­т­ващо.

Ярка е изявата на актьор­с­ката трупа — Васил Витанов, Екатерина Стоянова, Георги Енчев, Роберт Янакиев, Петьо Кръс­тев, Генадий Николов, Мариян Стефанов, Алек­сан­дър Кънев, Бориса Сарафова, Сер­гей Кон­с­тан­тинов и Мариета Калъпова. Според теат­ралите има актьор­ски пос­тижения, които не бива да се пропус­кат от любителите на театъра. Сил­ните пос­лания на спек­такъла бяха приети от пуб­ликата с много и продъл­жителни аплаузи. Продук­цията си зас­лужава да бъде видяна в страната и в чуж­бина, е мнението на специалис­тите. Драматично-кукленият театър “Иван Радоев“ в Плевен ще покаже още две премиерни пред­с­тав­ления на “Страш­ния съд“ на голямата си сцена “Алек­сан­дър Гюров“.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие