Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Мария Илиева - гост на концерта по повод 25 години женски хор “Ваня Монева“

Мария Илиева - гост на концерта по повод 25 години женски хор “Ваня Монева“

Мария Илиева - гост на концерта по повод 25 години женски хор “Ваня Монева“

Новогодишният музикален фестивал ще събере на една сцена диригента и създател на едноименната хорова формация и нейната дъщеря

Един от най-популярните бъл­гар­ски фол­к­лорни хорове — Жен­ски хор “Ваня Монева“ с диригент Ваня Монева ще отбележи 25 години от своето съз­даване с един раз­личен кон­церт на 14 декем­ври от 19.00 ч. в кино “Люмиер Лидл“, който е част от прог­рамата на Новогодиш­ния музикален фес­тивал. Специален гост на събитието ще бъде Мария Илиева, която ще вземе учас­тие във фол­к­лор­ната част на кон­церта и ще изпълни песни на ком­позитора Филип Кутев. Пуб­ликата ще чуе знакови за със­тава песни и премиерни изпъл­нения.

Дириген­тът и основател на хора — Ваня Монева споделя, че за 25 години всички в със­тава са нат­рупали голям опит. “Талан­тът е даден на всеки, за да бъде той провод­ник на пуб­ликата. Имаш го — трябва да се трудиш, да го раз­виваш, за да подаряваш изкус­т­вото, което правиш на хората“, казва още дириген­т­ката. Стиловете, в които хорът твори, включ­ват фол­к­лорни обработки, цър­ковна музика, съв­ременни джаз и поп проекти, кан­татно — ораториална музика, фил­мови и теат­рални продук­ции. През 2018 година хор “Ваня Монева“, заедно със Софийска фил­хар­мония, учас­т­ваха в официал­ното отк­риване на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС в зала Бозар в Брюк­сел, Бел­гия. През същата година хор “Ваня Монева“ записва саун­д­т­рака към пос­лед­ния епизод на филма “Меж­дуз­вез­дни войни“.

Дириген­т­ката Монева е извес­тна със своя стил, висок професионализъм, музикална естетика. За нея ком­позиторът проф Красимир Кюр­к­чийски казва: „Ваня Монева е бъл­гар­с­кият Караян в рокля”.

Като диригент тя ръководи Пред­с­тавител­ния смесен хор „Алеко Кон­с­тан­тинов“, Хора на софийс­ките девойки, жен­с­кия народен хор на БР, Пред­с­тавител­ния смесен хор „Петко Стай­нов“ и хорова школа – гр. Казан­лък, хорови фор­мации в гр. София, Лом и Стара Загора. Работи и като музикален продуцент в Бъл­гар­с­кото национално радио, като прави записи с певци и инс­т­румен­талисти залагайки на автен­тич­ния фол­к­лор от места със затих­ващи фун­к­ции.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...