Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Истинските истории от Втората световна война “оживяват“ в “Косвени щети“

Истинските истории от Втората световна война “оживяват“ в “Косвени щети“

Истинските истории от Втората световна война “оживяват“ в “Косвени щети“

Истин­с­ките истории от Втората световна война, раз­казани през очите на жените, ще “оживеят“ със спек­такъла “Кос­вени щети“ на Меж­дународ­ния куклено-театрален фес­тивал за въз­рас­тни “Пиеро“. Пред­с­тав­лението е по книгата на носител­ката на Нобелова наг­рада за литература Свет­лана Алек­сиевич — “Вой­ната не е с лице на жена“.

Фес­тивалът ще продължи от 24 до 29 сеп­тем­ври и под­помага раз­витието на професионал­ното кук­лено — теат­рално изкус­тво, залагайки на вкуса към раз­лич­ните форми и нетипич­ното, а именно пос­тановки за въз­рас­тни в кук­ления театър.

След успеш­ния дебют на новото прос­т­ран­с­тво за алтер­нативни теат­рални фор­мати на Театър Азарян, сцена Backstage, сега спек­такълът “Кос­вени щети“ ще гос­тува в Дър­жавен Кук­лен Театър — Стара Загора на 27 сеп­тем­ври от 17.30 ч.

Раз­лич­ните теат­рални пох­вати, които режисьор­ката Мак­сима Боева съчетава, а именно докумен­тален и кук­лен театър, ще пренесат на теат­рал­ната сцена въл­ненията и емоциите от времето на вой­ната. Във фокусът ще бъдат жените. Онези жени, които по соб­с­т­вена воля решават да отидат на бой­ното поле и от отдадени майки и съп­руги се прев­ръщат в снай­перисти, сапьори, летци… Те се борят на фронта наравно с мъжете. Срещата с кош­мар­ния свят обаче, ще доведе до катас­т­рофал­ния резул­тат за лич­ността. Ще пречупи ли вой­ната тях­ната жен­с­т­веност? Попад­нали на бой­ното поле с надежда за славни под­визи, за героините не остава нищо друго освен да се борят за соб­с­т­веното си оцеляване, съз­давайки свой бит и кул­тура. Мак­сима Боева е поз­ната на пуб­ликата със спек­такъла “Нир­вана“.

към екипа на спек­такъла се присъединява и младата талан­т­лива акт­риса Елена Иванова, поз­ната от спек­такъла “Кралят елен“ на Анас­тасия Събева. Учас­т­ват артис­тите: Анна-Валерия Гос­танян, Анелия Ман­гърова, Владинелла Кацар­ска, Дайяна Димит­рова, Катерина Стоянова и Никол Сул­танова.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие