Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Бургас даде начало на международния етнофестивал “Братимене“

Бургас даде начало на международния етнофестивал “Братимене“

В Бур­гас стар­тира на меж­дународ­ния етнофес­тивал “Братимене“ с учас­тието на маес­тро Теодосий Спасов и джаз певицата Теодора Броди. Пър­вото събитие от меж­дународ­ния етнофес­тивал бе в Лет­ния театър в мор­с­кия град. Във фес­тивал­ната вече се изявиха учас­т­ници от Бъл­гария, Гър­ция, Словения, Хър­ват­ска, Гер­мания, Румъния, Фран­ция, Тур­ция и Израел. Маес­тро Теодосий Спасов е “кръс­т­ник“ и главен коор­динатор на фес­тивал­ния проект “Братимене“.

След Бур­гас, след­ващите сцени на “Братимене“ са на 18 август във Варна и в Историчес­кия парк край село Неофит Рил­ски на 19 август. Начал­ният час на кон­цер­тите е 21.00 ч.. Така е замис­лен и фес­тивалът — като колек­ция меж­дународно извес­тни образци от музикални “пътувания“, които споделят една и съща душа — вид рас­теж, свър­з­ван със стрем­ленията на човеш­кото духовно дирене.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие