Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Японец поставя „Саломе“ и „Лейди Джейн“ с балетната трупа на Старозагорската опера

Японец поставя „Саломе“ и „Лейди Джейн“ с балетната трупа на Старозагорската опера

Японец поставя „Саломе“ и „Лейди Джейн“ с балетната трупа на Старозагорската опера

Светът е тол­кова малък, а изкус­т­вото тол­кова голямо“, казва Каито Такахаши, който днес има първа премиера като хореог­раф на сцената на Дър­жавна опера — Стара Загора. Японецът на 26 г., от четири години e в меж­дународ­ната балетна трупа на Сил­вия Томова. Остана незаб­равим за пуб­ликата, след като пос­тави шеметен финал на мис­терията „Сънят на Пилат“ по музика на Стефан Димит­ров.

Той е изб­рал Европа, завър­шил Академията по изкус­тво в Ман­хайм и се е явил на кон­курс в Стара Загора. Огнян Драганов и Сил­вия Томова са го под­к­репили да съз­даде двата едноак­тни балета по музиката на новозелан­деца Джон Робър­т­сън. Ком­позиторът е завър­шил Крал­с­ката кон­сер­ватория в Торонто. Днес твор­бите му се изпъл­няват в Канада, Авс­т­ралия, Мек­сико, в Анг­лия, Швеция. Пет от шестте му сим­фонии са записани от Navona Recordings заедно с други оркес­т­рови произ­ведения, включително кон­церти за кларинет и тром­пет. Премиерата на едночасовата опера „Орфей — маска“ е била през 2015 г.

Лейди Джейн“ и „Тан­ците на Саломе“ са вдъх­новени от твор­чес­т­вото на драматурга Оскар Уайлд, въп­реки че пос­лед­ната история изначално е биб­лейска приказка, която Уайлд прев­ръща в пиеса. „Лейди Джейн“ е история, която той измисля. Като стил тя е неок­ласика. И при двете пос­тановки Такахаши работи със своята помощ­ничка и сънарод­ничка Акари Мориматсу, на която е изк­лючително благодарен.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие