Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Очакваме премиерата на новия български филм „Игра на доверие“

На 17 фев­руари 2023 г. е премиерата на „Игра на доверие“. Новият бъл­гар­ски филм по идея на Яна Маринова е вдъх­новяваща история за сил­ната жена, която отс­тоява свобод­ната си воля. В основата на сюжета е въл­нуваща среща с лич­ните истории на майка и дъщеря. Времената, в които живеят, са раз­лични — общес­т­вото се променя, но на всяка от тях се налага да търси своето място, да се бори док­рай за спасение и право на самос­тоятел­ност.

Емоционално наситената продук­ция с елементи на трилър отваря темата за психичес­кото и физичес­кото насилие, често скрити зад мас­ката на доб­рите намерения. Това е история за сил­ната, уверена и смела жена, която отказва да остане в ролята на жер­тва. Режисьор е Мар­тин Макариев, а сценарият е на Борис­лав Захариев. Яна…

Прочети още…

„Кири-е академия“ – древно японско изкуство

Тридесет и трите Дни на япон­с­ката кул­тура у нас завър­ш­ват с изложба на произ­веденията на всички учас­т­ници в “Кири-е академия“, която обединява почитатели на древ­ното япон­ско изкус­тво. Отк­риването на екс­позицията е на 3 декем­ври от 17.00 ч. в Излож­бена зала 3 в под­леза на Лар­гото. Организаторите са от Клуб “Приятели на Япония в Бъл­гария“.

Кири-е“ е древна япон­ска тех­ника, по която са се правели шаб­лоните за кимона и други тек­с­тилни произ­ведения. От средата на 20 век е популярно изразно…

Прочети още…

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom Art Hall на ул. „Оборище“ 5. Екс­позицията се отк­рива на 7 декември.Тя включва екс­понати на Пабло Пикасо от серията „Carnet de la Californie”, литог­рафии от серията „Балет­ните тан­цьори“, творби на Сал­вадор Дали от серията „Биб­лия Сакра“, която съдържа тек­ста на Биб­лията със 105 цветни литог­рафии и селек­ция от цветни литог­рафии на Хуан Миро.  Ценителите ще…

Прочети още…

Ретроспективна изложба на Румен Гашаров

Ретроспективна изложба на Румен Гашаров

Рет­рос­пек­тивна изложба „Бруто-нето“, пред­с­тавяща твор­чес­т­вото на худож­ника Румен Гашаров, ще бъде отк­рита в СГХГ на 7 декем­ври.

Екс­позицията следва промените в живописта на автора през годините — от ран­ните творби, в които реал­ността вече е пос­тавена под съм­нение, до добре поз­натите негови мащабни платна. Включени са над 90 творби като „Час пик“ (1979), „Спирка по пътя“ (1966), „София – трип­тих“ (1989), „Цен­т­рална гара“ (1987), „Служебен бан­кет“ (1984), „Синият манекен“ (1986), „Стрел­бище“ II и…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...