Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване. Пен­сиите средно ще се повишат с 14%, категоричен е социал­ният минис­тър Гълъб Донев пред БНТ. За голяма част от бъл­гар­с­ките пен­сионери това е един­с­т­вения доход, който получават, изтъква той. Според него актуализацията на ДОО беше нап­равена така, че да бъде гаран­тирана финан­совата стабил­ност на сис­темата. По думите на Донев до 600 лева ще е ръс­тът на сред­ната пен­сия до края на годината. Той заяви, че заръката на президента Румен Радев към всеки един член на служеб­ното правител­с­тво е била да запази своя неут­ралитет, да бъде далеч от политичес­ките пар­тии, да изпъл­нява своите задъл­жения и да може да под­готви чес­тни и справед­ливи избори, да минимизира купения вот, така че да се проведат през ноем­ври месец избори 2 в 1. Раз­бира се, че това което се случи с актуализацията на трите закона в Народ­ното съб­рание приличаше по-скоро на предиз­борна кам­пания, откол­кото на един смис­лен пар­ламен­тарен дебат“, призна Донев. Според него има няколко фак­тора, които влияят на без­работицата — ръс­тът на БВП, мяр­ката 60/40, която се прилага от началото на пан­демията, както и актив­ните политики на Аген­цията по заетостта. По-рано преди ден министър-председателят Стефан Янев освободи от длъж­ността заместник-министър на икономиката Калина Кон­с­тан­тинова и Яна Бал­никова. Освободена от поста заместник-министър на туризма е и Даниела Стоева-Иванова, съобщи Инвестор.бг.

България

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие