Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване. Пен­сиите средно ще се повишат с 14%, категоричен е социал­ният минис­тър Гълъб Донев пред БНТ. За голяма част от бъл­гар­с­ките пен­сионери това е един­с­т­вения доход, който получават, изтъква той. Според него актуализацията на ДОО беше нап­равена така, че да бъде гаран­тирана финан­совата стабил­ност на сис­темата. По думите на Донев до 600 лева ще е ръс­тът на сред­ната пен­сия до края на годината. Той заяви, че заръката на президента Румен Радев към всеки един член на служеб­ното правител­с­тво е била да запази своя неут­ралитет, да бъде далеч от политичес­ките пар­тии, да изпъл­нява своите задъл­жения и да може да под­готви чес­тни и справед­ливи избори, да минимизира купения вот, така че да се проведат през ноем­ври месец избори 2 в 1. Раз­бира се, че това което се случи с актуализацията на трите закона в Народ­ното съб­рание приличаше по-скоро на предиз­борна кам­пания, откол­кото на един смис­лен пар­ламен­тарен дебат“, призна Донев. Според него има няколко фак­тора, които влияят на без­работицата — ръс­тът на БВП, мяр­ката 60/40, която се прилага от началото на пан­демията, както и актив­ните политики на Аген­цията по заетостта. По-рано преди ден министър-председателят Стефан Янев освободи от длъж­ността заместник-министър на икономиката Калина Кон­с­тан­тинова и Яна Бал­никова. Освободена от поста заместник-министър на туризма е и Даниела Стоева-Иванова, съобщи Инвестор.бг.

България

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие