Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 46, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Епидемията срина пътуванията на българите в края на годината

Епидемията срина пътуванията на българите в края на годината

Бъл­гари и по-малко чужди туристи изб­раха ски пис­тите за кратка вакан­ция заради това, че ски куротите в Европа масово са зат­ворени. Очак­вано продъл­жаващата епидемия е свила драс­тично турис­тичес­ките пътувания в края на годината дори в страната, се вижда от дан­ните на статис­тиката. През пос­лед­ните три месеца на годината 471.8 хил. бъл­гари са пътували с цел туризъм, като повечето от тях — 95.4%, само в страната, 3.9% — само в чуж­бина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чуж­бина. Общият брой на пътувалите е с 63.8% по-малко в срав­нение със същото тримесечие на 2019 г., като срив се наб­людава както в броя на пътувалите в страната — с 57.4%, така и в броя на пътувалите в чуж­бина — с 91.7%. При броя на пътувалите както в страната, така и в чуж­бина спадът е с 86.5%, показ­ват дан­ните на НСИ.Най-много са пътували бъл­гарите на въз­раст 2544 години — 208.2 хил., или 44.1% от всички пътували. По-голямата част от турис­тичес­ките пътувания в страната са били с цел “посещение на близки“ — 48.3%, докато в чуж­бина най-много са били тези с цел “почивка и екс­кур­зия“- 42.7% от всички реализирани пътувания. Като самос­тоятелни са били регис­т­рирани 614.1 хил., или 94.2% от общия брой лични пътувания. Относител­ният дял на самос­тоятел­ните пътувания без резер­вация в страната е 95.4%, а на тези в чуж­бина — 59.5%. В струк­турата на раз­ходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна — 38.4%, докато в чуж­бина са раз­ходите за тран­с­порт — 33.1%. Сред­ният раз­ход при пътуване с лична цел на човек е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чуж­бина. Същев­ременно раз­ходите за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1040.74 лв. в чуж­бина.

България

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...