Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Красимир Кумчев: Мачкането на българския агропроизводител е по всички линии

Красимир Кумчев: Мачкането на българския агропроизводител е по всички линии

Красимир Кумчев: Мачкането на българския агропроизводител е по всички линии

Преди дни правител­с­т­вото одобри проект на Закон за изменение и допъл­нение на Наказател­ния кодекс. С приетите промени се криминализират произ­вод­с­т­вото и раз­п­рос­т­ранението на нераз­решени и фал­шиви продукти за рас­тителна защита. Пред­видено е наказание до 4 години лишаване от свобода и глоба от 2 до 4 хил. лв. за пренасяне на нераз­решени пес­тициди през границата на страната, когато извър­шеното не пред­с­тав­лява маловажен случай и е в нарушение на установения ред. За миналата година у нас са задър­жани над 25 тона нелегални продукти. Голяма част от нераз­решените за упот­реба в Бъл­гария пес­тициди се внасят от Тур­ция. Нелегал­ният внос не е от днес и не е от вчера, изтъква агробиз­нес­менът Красимир Кум­чев. „Препаратите никак не са фал­шиви. При това са от три до пет пъти по-евтини от тези, които ни се пред­лагат на бъл­гар­с­кия пазар“, казва той. „Минис­тер­с­т­вото на земеделието и Аген­цията по храните твър­дят, че това са опасни препарати и кан­церогенни. Да приемем, че това е така, но въз­ник­ват два въп­роса. Ако това е така, защо всеки ден от Тур­ция се внасят стотици тонове плодове и зелен­чуци от Тур­ция, които са третирани със същите тези опасни препарати? Значи трябва да бъде спрян този внос, но не спира. Вторият ми въп­рос е, ако в плодовете и зелен­чуците — внос от Тур­ция, няма остатъчни количес­тва опасни пес­тициди, защо не се осъщес­т­вява легален внос на тези препарати? Бъл­гар­с­кият произ­водител вместо да харчи по 300400-500 лева на декар, да харчи примерно по 6070-80 лева на декар“, комен­тира Кум­чев в предаването „Преди всички“. Препаратите за рас­тителна защита не са продукт, който може да се произ­вежда в гаражи и нелегално, категоричен е Красимир Кум­чев. Актив­ните вещес­тва и на оригинал­ните продукти, и на тур­с­ките, са едни и същи, допълва той. Кум­чев смята, че тур­с­ката дър­жава има соб­с­т­вено произ­вод­с­тво за нуж­дите на земеделието, на „цени, закоито ние можем да меч­таем“. Красимир Кум­чев допуска наличието на лобизъм в две посоки — на вносителите на препарати за рас­тителна защита у нас, както и за вносителите на плодове и зелен­чуци от Тур­ция. „И всъщ­ност мач­кането на бъл­гар­с­кия земедел­ски произ­водител е по всякаква линия. Един път ще ви продаваме скъпо препаратите, и втори път ще внасяме евтино къде обмитени, къде необ­митени плодове и зелен­чуци от Тур­ция. В крайна сметка важ­ното е, че има кой да плаща — първо ние, произ­водителите, а след това целокуп­ният бъл­гар­ски народ в качес­т­вото си на пот­ребител. Естес­т­вено е, че тази няколко пъти по-голяма цена на препаратите за рас­тителна защита, които се продават в Бъл­гария, ние си я кал­кулираме в себес­той­ността на продук­цията“, комен­тира още той. Всяка година отчитаме спад, с всяка година произ­вод­с­т­вото на бъл­гар­ски плодове и зелен­чуци намалява, обоб­щава Красимир Кум­чев.

България

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие