Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Една трета от българите могат да издържат само седмица, ако останат без доходи

Една трета от българите могат да издържат само седмица, ако останат без доходи

Една трета от българите могат да издържат само седмица, ако останат без доходи

Над половината от нашенците са имали затруднения да покриват разходите си през последните 12 месеца, сочи проучване на ОИСР

Докато светът се отър­сва от финан­совия шок от коронавирус­ната криза, ново проуч­ване сред 26 дър­жави показва, че голяма част от хората са опасно непод­гот­вени за по-значителен икономически проб­лем. Според Меж­дународ­ното проуч­ване за финан­сова грамот­ност за 2020 г. на Организацията за икономическо сът­руд­ничес­тво и раз­витие (ОИСР) 42% от анкетираните 125 787 пъл­нолетни учас­т­ници се притес­няват как ще поемат ежед­нев­ните си раз­ходи; 40% са раз­т­ревожени за финан­совата си ситуация, а 37% посоч­ват, че едвам се справят, посочва Bloomberg. На въп­роса „Ако изгубите основ­ния си източ­ник на приходи, за колко дълго ще може да продъл­жите да пок­ривате ежед­нев­ните си раз­ходи, без да заемате пари или да се мес­тите?“ най-голяма част от запитаните са посочили, че биха могли да издър­жат около сед­мица — 28%. За 25% от анкетираните този срок е от месец, за 15% — три месеца, за 18% — шест или повече месеца. Останалата част от малко над 14% посоч­ват, че не знаят колко могат да издър­жат — което според авторите показва, че или хората нямат готов­ност да обмис­лят евен­туална липса на ресурси, или не раз­полагат със сред­с­тва за омекотяване на удара. За Бъл­гария ситуацията изг­лежда по сходен, но малко по-различен начин. У нас също най-голям е делът на хората, които могат да издър­жат само сед­мица — 31%. За 26% от допитаните този срок е месец; 15% посоч­ват, че биха успели три месеца; 10% — шест или повече месеца, а 18% посоч­ват, че не знаят. Според 74% от анкетираните малко над 1000 бъл­гари те обмис­лят внимателно всяка своя покупка, което ни пос­тавя сред пред­паз­ливите страни, като средно за учас­т­ващите в допит­ването този процент е 71,1%. Проуч­ването показва също, че бъл­гарите са сред нациите, които като цяло плащат нав­реме смет­ките си. 83,3% от анкетираните посоч­ват, че не се бавят със задъл­женията си при средно 79,4% за проуч­ването. По този показател най-точни са граж­даните на Естония с 95,1%, а на обрат­ния полюс изненад­ващо е Гер­мания с 50,4%. Над половината от бъл­гарите обаче посоч­ват, че са имали зат­руд­нения да пок­риват раз­ходите си през пос­лед­ните 12 месеца. За 50,4% от сънарод­ниците ни е имало момент през изминалата година, когато раз­ходите им са над­вишавали приходите, при средно 35,3% за проуч­ването. Допит­ването също така показва, че голяма част от бъл­гарите пес­тят пари– 78,2%. Спес­тените пари обаче изг­лежда са без зададена цел, тъй като само 39,4% от рес­пон­ден­тите у нас посоч­ват, че имат дъл­гос­рочна финан­сова цел, за която отделят сред­с­тва.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...