Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Адв. Юруков: Цялостната политика е да бъдат отказвани хората да съдят НАП

Адв. Юруков: Цялостната политика е да бъдат отказвани хората да съдят НАП

Адв. Юруков: Цялостната политика е да бъдат отказвани хората да съдят НАП

“Нис­кото обез­щетение по делата срещу НАП е, защото така е по-целесъобразно и по-поносимо за хората, които раз­п­ределят бюджета, тъй като нарушение има, вреди със сигур­ност има и бяха категорично доказани в пълен обем, но така е по-изгодно за дър­жавата. Ако бяха уважили в пълен раз­мер исковете, много хора щяха да си потър­сят правата, защото пред­с­тоят още 4 години дав­нос­тен срок“. Това каза пред БНР адвокат Ивайло Юруков, който води делата на засег­натите от теча на лични данни в НАП граж­дани пред Админис­т­ратив­ния съд. Национал­ната аген­ция за приходите (НАП) трябва да плати по 200 лева на седем от пос­т­радалите от хакер­с­ката атака миналата година, но те трябва да платят на НАП по 100 лева за въз­наг­раж­дения на юрис­кон­сул­тите ѝ и затова чис­тият раз­мер на обез­щетенията им ще е 100 лева. Той комен­тира и решението на шес­тима от тях да обжал­ват решението на съда, за да не се наложи да плащат и затова: “Такава е цялос­т­ната политика по тези дела — да бъдат отказ­вани хората да съдят НАП. Това решение е поред­ното доказател­с­тво за това“. В предаването “Преди всички“ адв. Юруков посочи, че обяс­нението от НАП, което се прокарва в съдеб­ните дела и пред общес­т­вото, е, че мер­ките им са адек­ватни, но понеже става дума за криминално деяние — те нямали вина: “Това е пълен нон­сенс, защото НАП — като админис­т­ратор на лични данни — е длъжен да ги пази именно от криминални посегател­с­тва, няма от какво друго да ги пази. След като не са се справили с тази задача, значи не са приложили ефек­тивни мерки за защита“. Юрис­тът уточни, че от НАП не са си нап­равили труда да доказ­ват в съда какви са актив­ните им дейс­т­вия за защита, “защото такива няма“ и добави, че съдията не е приел това твър­дение на приход­ната аген­ция, че не носят отговор­ност, а нап­ротив: “След като се е стиг­нало до дос­тъп от трети лица до лич­ните данни, значи те не са били добре запазени. Проб­лемът е в раз­мера на обез­щетението“.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие