Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Корнелия Нинова: Българската земя може да осигури основното препитание на българския народ

Корнелия Нинова: Българската земя може да осигури основното препитание на българския народ

Корнелия Нинова: Българската земя може да осигури основното препитание на българския народ

Лидерката на БСП се срещна с аграрни специалисти и председатели на земеделски кооперации

Бъл­гар­с­ката земя може да осигури основ­ната прех­рана на бъл­гар­с­кия народ.“ Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова. Тя проведе среща с екс­перти и учени в областта на земеделието и пред­седатели на земедел­ски кооперации. Домакин на дис­кусията бе Клубът на социалис­тите — аграр­ници. Целта на срещата е изгот­вяне на позиция за промяна в сел­с­кос­топан­с­ката политика и изгот­вяне на алтер­нативна управ­лен­ска политика за модерно земеделие. Кор­нелия Нинова се обърна към учас­т­ниците в дис­кусията: „В тази зала съб­рахме научен и екс­пер­тен потен­циал, който зас­лужава рес­пект”. „Трябва да решим дър­жав­нически въп­роса за позем­лените отношение, струк­тура на на бъл­гар­с­кото земеделие, тър­гов­с­кото салдо, суб­сидирането на национал­ните доп­лащания за бъл­гар­с­ката земедел­ска продук­ция”, добави Нинова. „Земеделието трябва да е приоритет в управ­лен­с­ката прог­рама. Имаме плодородна земя, която да осигурява основ­ната прех­рана на бъл­гар­с­кия народ. Ролята на дър­жавата става ключова за гаран­тиране на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво”, под­черта още тя. Презен­тация за със­тоянието и пер­с­пек­тивите пред бъл­гар­с­кото земеделие пред­с­тави Румен Геор­гиев – депутат в 44-тото Народно съб­рание и член на Комисията по земеделие. В срещата учас­т­ваха Авгус­тин Най­денов, доцент, агроном, Ангел Бобоков – агроном, Асен Стан­чев — доцент, агроном, Беро   Беров    - професор, зооин­женер, Бойко  Иванов Колев – икономист, Борис Стоименов - професор, икономист, Въто Хрис­тов — доцент, агроном, Георги   Стоименов - икономист, Димо Димов – зоотех­ник, Енчо Мянушев — доцент, агроном, Жеко   Бай­чев — професор, Ветеринар, Лазар Козелов — професор, зоотех­ник, Маг­далена Бонов­ска — професор, ветеринар, Методи Йор­данов Антонов — доцент, агроном, Неделчо Попов – икономист, Румен  Геор­гиев  - икономист, агроном, Стефка  Най­денова – агроном, Стефчо Геор­гиев Стефанов          - ветеринар, Трифон Цвет­ков — ветеринар, Христо Шар­лопов – жур­налист, Стоян Желяз­ков – агроном, Бончо Савов – ветеринар, Георги Тодоров Въл­ков – агроном, Георги Цвет­ков - зоотех­ник, Иван   Венев — професор, зоотех­ник, Иван Жегов– агроном, Иван Стан­ков - професор, зооин­женер, Кос­тадин Атанасов – агроном, Кос­тадин  Кос­тов - агроном, Лидия  Василева – ветеринар, Методи  Теохаров Кос­тадинов  - професор, поч­вовед, Милена Мотева — доцент, агроном, Михаил  Вел­ков      - зоотех­ник, Николай   Горанов    - агроном, Радка Аба­джиева – агроном, Симеон  Димит­ров – зоотех­ник, Стефан Желев — агроном, икономист, Цанко Младенов — финан­сист, икономист, Цончо  Ненов– професор, ветеринар, Георги Танев   - професор, Димитър Димит­ров — пред­седател на Кооперация – Свищов, Кръс­тьо Трен­дафилов - икономист, Христо Бозуков – агроном.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие