Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът иска германиския модел за запазване на заетостта

Бизнесът иска германиския модел за запазване на заетостта

Бизнесът иска германиския модел за запазване на заетостта

В Бъл­гария 60% от нет­ната зап­лата на работ­ниците в засег­натите от кризата ком­пании трябва да се поеме от дър­жавата (нап­ример от Аген­цията по заетостта). Работодателят пък би тряб­вало да поеме един­с­т­вено 80% от осигуров­ките върху брут­ната зап­лата. Това заявява Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ), аргумен­тирайки се, че такъв е моделът в режим на намалена заетост в Гер­мания. От работодател­с­ката организация добавят, че освен това, като допъл­нителна мярка заради кризата с коронавируса COVID-19, на пред­п­риятията в запад­ноев­ропейс­ката страна платените осигурителни вноски в момента се въз­с­тановяват. Това означава, че по време на кризата раз­ходите на ком­панията за дадения работ­ник, който не работи, са 0%. „Дър­жавата плаща цялата ком­пен­сация, равна на 60% от нет­ната зап­лата на работ­ника. Което означава схема „60/0““, заявяват от АИКБ. По отношение на пос­танов­лението на бъл­гар­с­ките управ­ляващи за схемата „60/40“ от организацията обяс­няват, че всъщ­ност става за раз­п­ределение 23/77 на финан­совата тежест за ком­пен­сацията на засег­натите от кризата служители. Това е така, тъй като освен 40% от брут­ната зап­лата на служителя, ком­панията трябва да плати и неговите осигуровки. Освен това от АИКБ смятат за нес­п­равед­ливо нет­ната зап­лата да се изп­лаща на 100% (775.98 лв. в случай на 1000 лв. брутна зап­лата): „Ком­пен­сацията е 100%, което не се прави никъде, нес­п­равед­ливо е към работещите, невъз­можно е при криза, би имало драс­тично по-малък обх­ват“.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...