Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Минимизиране на персонала и оперативен щаб срещу разпространението на коронавируса на територията на „Мини Марица-изток”

Минимизиране на персонала и оперативен щаб срещу разпространението на коронавируса на територията на „Мини Марица-изток”

В „Мини Марица-изток” ЕАД няма миньори, които са останали без работа, вслед­с­т­вие на раз­п­рос­т­ранението на заразата от коронавирус, съоб­щиха от дружес­т­вото във връзка с появили се в медиите инфор­мации за сък­ращаване на миньори. Според инфор­мацията за взетите мерки срещу раз­п­рос­т­ранение на COVID-19 от 17 март до 31 март 2020 г. се прек­ратява работата по отк­ривка в „Мини Марица-изток“ ЕАД, а добив­ните учас­тъци продъл­жават да работят. Това бе решено на днеш­ното заседание на оператив­ния щаб за мер­ките за предот­в­ратяване раз­п­рос­т­ранението на коронавирус COVID 19, който бе сфор­миран в дружеството.Мярката няма да доведе до проб­леми с рит­мич­ното снаб­дяване с въг­лища на ТЕЦ от ком­п­лекса. В момента „Мини Марица– изток“ ЕАД раз­полагат с дос­татъчно количес­тво раз­к­рити въг­лища, които обез­печават работата на топ­лоцен­т­ралите от ком­п­лекса. За съз­даване на добра методика на превен­ция в мин­ния ком­п­лекс, пред­вид обявеното извън­редно положение в страната, оператив­ният щаб ще бъде в пряка връзка с Облас­т­ния оперативен щаб в Стара Загора. Пред­п­риемат се раз­лични форми за неп­рисъс­т­вие на работа, целящи минимизиране броя на необ­ходимия пер­сонал за нор­мал­ното протичане на дей­ността на ком­п­лекса и осигуряване на нор­мал­ните дос­тавки на въг­лища за цен­т­ралите. От днес дос­тъпът на вън­шни лица в сградите на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД е прек­ратен. 

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...