Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) И Ревизоро смята парк „Пирин” за своя бащиния

И Ревизоро смята парк „Пирин” за своя бащиния

И Ревизоро смята парк „Пирин” за своя бащиния

Пос­ледна инс­тан­ция на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд изс­луша вчера страните, спорещи за опита на Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите (МОСВ) да промени плана за управ­ление на Национален парк “Пирин“ без екологична оценка. Пред­с­тавителите на ведом­с­т­вото, ръководено от Емил Димитров-Ревизоро, пот­вър­диха жал­бата, внесена с под­писа на пред­шес­т­веника му Нено Димов, според която минис­тер­с­т­вото държи режимите за опаз­ване на парка да се променят без екооценка. Делото е в отговор на жал­бата на Нено Димов от април миналата година срещу пов­тор­ното отсъж­дане на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд (ВАС) от март 2019 г. с мотиви за нес­паз­ване на няколко бъл­гар­ски закона. Тогава съдът пот­върди, че планът за управ­ление на Национален парк “Пирин“ може да се актуализира само след екооценка. През сеп­тем­ври миналата година съдът отложи делото заради заболяване на Нено Димов и отсъс­т­вие на юридически пред­с­тавител на екоминис­тер­с­т­вото. На заседанието вчера минис­тер­с­т­вото бе пред­с­тавено от дирек­тора на прав­ния отдел Михаела Доцова и дирек­тора на Национал­ната служба за защита на природата Мирос­лав Калугеров, който също е юрист. Те не изложиха доводи за искането промените да се извър­шат без екооценка, а само пот­вър­диха, че под­дър­жат жал­бата от април. От страна на оспор­ващите опита за промени в режимите за парк “Пирин“ се изказаха адвокат Алек­сан­дър Коджабашев (WWF — Бъл­гария) и Тома Белев (Асоциация на пар­ковете в Бъл­гария). След страните по спора думата взе прокурорът, който обяви, че решението на Вър­хов­ния съд на пред­ните инс­тан­ции трябва да бъде пот­вър­дено. Той пов­тори аргумен­тите, че минис­тер­с­кото решение за промени без екооценка противоречи на Закона за опаз­ване на окол­ната среда и Закона за биологич­ното раз­нооб­разие в няколко точки, кон­с­татирани от пред­ното съдебно отсъждане.Председателят на със­тава обяви, че решението ще бъде взето в законоус­тановения срок.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...