Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кенет Рогоф: Еврото е най-голямата грешка на ЕС

Кенет Рогоф: Еврото е най-голямата грешка на ЕС

Кенет Рогоф: Еврото е най-голямата грешка на ЕС

България трябва да стои далеч от него и да не се присъединява към еврозоната

Бъл­гария не трябва да се присъединява към еврозоната. Европейс­кият съюз е добро решение, но еврото беше най-голямата грешка в академич­ната история. Това заяви проф. Кенет Рогоф — преподавател в Хар­вар­д­с­кия универ­ситет и бивш главен икономист на Меж­дународ­ния валутен фонд (МВФ), в ефира на БНР. “Еврото беше съз­дадено, защото много хора вяр­ваха, че по този начин ще кон­т­ролират инф­лацията в Европа. Те сгрешиха”, посочи Рогоф. “Въз­мож­ността цен­т­рал­ната банка на всяка дър­жава да води независима политика е много добра и работи нав­сякъде по света. Не бих препоръчал да въвеж­дате тази валута”, добави той. Рогоф комен­тира и цялос­т­ното със­тояние на бъл­гар­с­ката икономика. “Бъл­гар­с­ката икономика се подоб­рява през пос­лед­ните години, но все още има какво да се нап­рави, за да може страната да дос­тигне сред­ното жиз­нено рав­нище в еврозоната”, под­чер­тава екс­пер­тът Според него финан­сова криза в световен мащаб е малко вероятна. “Раз­бира се, всички са много нер­вни по темата заради опита, който нат­рупахме от предиш­ната криза. Прин­ципно рецесията не е задъл­жително да води до финан­сова криза”, добавя Рогоф. По негови думи “няма никакво съм­нение”, че тър­гов­с­ките войни на американ­с­кия президент Доналд Тръмп са основ­ната причина за глобал­ното икономическо забавяне. “Не става въп­рос дори за незабав­ния ефект от митата, а за това, че никой не може да прог­нозира какво ще се случи в бъдеще. Политиката стана неп­ред­видима и биз­несът не знае какво да прави”, зак­лючва Рогоф.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие