Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) По-малкото жито в САЩ вдигна цената му на борсите

По-малкото жито в САЩ вдигна цената му на борсите

Пър­вата половина на месец октом­ври премина в очак­ване на нови данни в док­лада на Минис­тер­с­т­вото на земеделието на САЩ за със­тоянието на глобал­ния зър­нен баланс. Обявеното леко редуциране на произ­вод­с­т­вото на пшеница вслед­с­т­вие на неб­лагоп­рият­ните агрометеорологични условия в Авс­т­ралия и Аржен­тина, както и раж­д­виж­ването в екс­порта бяха основ­ните фак­тори за въз­ходящо раз­витие на цените на двата основни зър­нени кон­т­ракта по светов­ните бор­сови пазари. В САЩ оцен­ката за хлеб­ната пшеница е редуцирана с 500 хил. тона и котиров­ките скочиха с 13.00 долара до 229.00 щд/тон. В ЕС и останалата част от Европа добивите са добри и в рам­ките на прог­нозираните, така че Фран­ция леко повиши котиров­ките с 3.25 евро до 181.25 евро/т, в Русия и Украйна цените се пов­лияха от Щатите и отидоха нагоре с 8.00 и 7.00 долара до 203.00 и 201.00 щд/тон. В баланса на царевицата лип­с­ват значими промени и отвъд океана цената въз­върна старото ниво със седем до 173.00 щд/тон, във Фран­ция царевицата качи 2.00 евро до 168.00 евро/тон, а Украйна за дос­тавка ноем­ври е с нулева промяна на 163.00 щд/тон. При ечемика Украйна отново котира на старата цена — 180.00 щд/тон, а Фран­ция тър­гува нагоре пивоварен ечемик с плюс 6.00 евро на 171.00 евро/тон. Рапицата в Европейс­кия съюз /Еuronext/ се понижи с нови 2.75 евро до 380.75 евро/тон. В под­к­ръг “Зърно“ на Софийска стокова борса АД котиров­ките също се пораз­д­вижиха. Хлебна пшеница от място се пред­лага от 350.00 до 310.00 лв/тон, тър­сенето е на 270.00290.00 лв/тон. При фураж­ната пшеница тър­гов­ците сближават позициите с леко движение нагоре, пред­лагат на 280.00 лв/тон, тър­сенето е на 250.00260.00 лв/тон. За царевица имаше заявки за покупки на 200.00240.00 лв/т и пред­лагане на 260.00240.00 лв/тон, като сдел­ките се счлюч­ваха на 240.00 лв/тон. При фураж­ния ечемик тър­гов­ците също ни зарад­ваха със сделки на 220.00 лв/тон, като продавачите варираха в диапазон 270.00220.00 лв/т, а купувачите от 200.00 до 220.00 лв/тон. Мас­лодаен слън­чог­лед се търси с повишение нагоре на 540.00580.00 лв/тон. Всички цени са без ДДС.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...