Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бензиностанции крадат антикризисната помощ от 25 стотинки на литър гориво

Бензиностанции крадат антикризисната помощ от 25 стотинки на литър гориво

Бензиностанции крадат антикризисната помощ от 25 стотинки на литър гориво

Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация е засякла опити за злоупот­реба с отс­тъп­ката от 25 стотинки на литър гориво, извър­ш­вани от някои бен­зинос­тан­ции. Пред­седателят на асоциацията Живодар Тер­зиев заяви, че в пос­лед­ните сед­мици са забелязани опити за злоупот­реба, които най-вероятно ще се увеличат пред есента. “Пред­полагам ще стане пан­демично през месец сеп­тем­ври, затова трябва да го преус­тановим в самото начало. Тази дър­жавна помощ е предос­тавена за физически лица при определени условия и всеки опит да бъде приб­рана от служител или управител на бен­зинос­тан­ция трябва да а бъде прек­ратен“, заяви Тер­зиев. Той е комен­тирал казуса с Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, шефовете на НАП и Аген­ция “Мит­ници“, които се очаква да пред­п­риемат съот­вет­ните дейс­т­вия. Тер­зиев посъветва всеки, който зареди гориво, дори и без дър­жавна помощ, да изиска своята касовата бележка, и да я прибере или изх­върли в кошче, за да е сигурен, че никой няма да не злоупот­реби с отс­тъп­ката от 25 стотинки, която той не е имал право или не е желал да получи. “Има недоб­росъвес­тни служители, които изпъл­няват фор­мално всички изис­к­вания по Закона за дър­жав­ния бюджет за предос­тавяне на отс­тъп­ката, но в крайна сметка тя остава някъде между Аген­ция “Мит­ници“, НАП или съот­вет­ния обект, а отс­тъп­ката отива в нечии джоб“, обясни Тер­зиев. Той прог­нозира спад в цената на горивата още от есента, но определи като “оптимис­тично“ те да пад­нат под 3 лева на литър.

България

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие