Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Мярката „60 на 40“ запазила над 340 000 работни места

Мярката „60 на 40“ запазила над 340 000 работни места

Над 340 хиляди работни места са били запазени по мяр­ката, станала извес­тна като „60 на 40“. Тя беше пред­наз­начена да ограничи на влиянието на Covid ограниченията върху пазара на труда и дейс­т­вието ѝ прик­лючи на 30 юни. Дан­ните на НОИ сочат, че поне за един месец под­к­репа по мяр­ката 60/40 са получили 13 677 работодатели. Близо 68 процента от сред­с­т­вата са кон­цен­т­рирани в общо 5 области: София-град, Стара Загора, Плов­див, Варна и Бур­гас. С най-голям относителен дял от 35,5 процента на запазените работни места са пред­п­риятията с над 250 служители, а с най-нисък относителен дял от 7 процента и половина са запазените позиции във фир­мите с до 9 наети. По-голямата част от ком­пен­сациите, изп­латени на работодателите за запаз­ване на заетостта на тех­ните служители, са насочени към най-силно засег­натите от пан­демията: преработ­ваща промиш­леност, хотелиер­с­тво и рес­торан­тьор­с­тво и тър­говия и ремонт на автомобили и мотоцик­лети.

България

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие