Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 120, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

“Автомагистрали“ сключвало договорите с подизпълнителите на цена, която те поискат

“Автомагистрали“ сключвало договорите с подизпълнителите на цена, която те поискат

Освен липса на общес­т­вени поръчки и аван­сови плащания на фирми за изпъл­нение на проекти, които още не са изгот­вени, дър­жав­ното дружес­тво “Автомагис­т­рали“ е сключ­вало и договори на цена, която ком­паниите са посоч­вали. Това обяви вчера служеб­ният минис­тър на регионал­ното раз­витие Виолета Комитова, след като минис­тер­с­т­вото е прик­лючило проверки по договорите на фир­мите. След няколко индивидуални изяви,тя даде съв­мес­тно прес­кон­ферен­ция с минис­търа на икономиката Кирил Пет­ков. Като проб­лем Комитова посочи и това, че договорите са за инженеринг, като една и съща фирма проек­тира и строи даден обект. Тя се обяви срещу този под­ход, като за нея правил­ният начин е да има отделни общес­т­вени поръчки за проек­тант, за над­зор и за изпъл­нител. Минис­търът…

Прочети още…

Андрей Живков: България се е отказала от над 1 млрд. и 350 млн. лв. заради „Балкански поток“

Андрей Живков: България се е отказала от над 1 млрд. и 350 млн. лв. заради „Балкански поток“

Служеб­ният минис­тър на енер­гетиката Анд­рей Жив­ков заяви, че кон­с­т­рук­цията на проекта “Бал­кан­ски поток“ не е финан­сово издър­жана и поясни — “там ние сме се отказали от едни сигурни пос­тъп­ления от около милиард и 350 милиона лева по стария тран­зитен договор, който сме имали и освен това сме зад­лъж­няли с още тол­кова, за да започ­нем да строим нов газоп­ровод, който би могъл да се започне и с тези пос­тъп­ления, които сме имали по стария договор за тран­зит“. Той каза още, че когато е правена…

Прочети още…

Икономиката ни най-неконкурентноспособна в Европа

Икономиката ни най-неконкурентноспособна в Европа

Бъл­гария страда от несигур­ност на пазара, неефек­тивно финан­сово управ­ление, намалено качес­тво на образованието, изтичане на мозъци, емиг­рация и демотивирана работна сила Бъл­гар­с­ката икономика остава сред най-неконкурентноспособните в Европа. През 2021 г. страната ни се нарежда на 53-то място от 64 страни в Годиш­ника на светов­ната кон­курен­тос­пособ­ност на Инс­титута за раз­витие на управ­лението (IMD, Швей­цария). Спрямо миналата година кон­курен­тос­пособ­ността на бъл­гар­с­ката икономика е пад­нала с 5

Прочети още…

Фермерите очакват по-високи изкупни цени за зърнената реколта

Фермерите очакват по-високи изкупни цени за зърнената реколта

По-добра зър­нена реколта от миналогодиш­ната прог­нозират стопаните в Бур­гаска област. Ечемикът вече е узрял, чакаме дъж­довете да спрат, за да можем да започ­нем да жънем. Това заяви пред БНР Илия Проданов — пред­седател на Съюза на зър­ноп­роиз­водителите „Мар­кели“, в който членуват стопани от общините Камено и Кар­нобат. „Не можем да очак­ваме добиви като в другите части на страната. Тук дъж­довете дой­доха по-късно, за ечемика, пшеницата и рапицата е вече много късно. Освен това, валежите са локални…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Италия постигна класическа победа и над Швейцария

Италия постигна класическа победа и над Швейцария

“Скаудра адзура“ е първият отбор, който се класира на осминафиналите

Италия пос­тигна успех над Швей­цария с 3:0 на “Олим­пико“ в Рим и след…

Прочети още:

Loading...

Свят

Песков: Срещата на върха Русия - САЩ мина “по-скоро със знак плюс“

Песков: Срещата на върха Русия - САЩ мина “по-скоро със знак плюс“

Диалогът за стратегическата стабилност е въпрос на седмици

Русия и САЩ осъз­нават, че трябва час по-скоро да започ­нат преговори за стратегичес…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...