Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Десислава Танева обяви колко става бюджетът на земеделците

Десислава Танева обяви колко става бюджетът на земеделците

Ще предос­тавим на бъл­гар­с­ките земедел­ски произ­водители 106 млн. лева бюджет, раз­кри по време на брифинг земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева. Планираме да се раз­п­латим преди 16 октом­ври, уточни тя. На прак­тика в годишен план прик­люч­ваме темата за под­помагането в условията на COVID-19 и на извън­редна ситуация, посочи Танева. Когато се наложи каран­тината и се зат­вориха пазарите, ние пред­п­риехме поредица от мерки по отношение на осигуряването на нор­мал­ната работа на земедел­с­ките произ­водители. За нас най-важното беше в началото на март да осигурим процеса на произ­вод­с­т­вото и се справихме успешно с това. Второ, пред­п­риехме раз­лични решения по отношение на кон­т­рола на внос­ната земедел­ска продук­ция от трети страни. С това за първи път БАБХ на…

Прочети още…

Събития

1716 г. – 40-хилядна авс­т­рийска армия начело с принц Йожен Савойски раз­г­ромява 150-хилядната тур­ска войска на паша Дар­над Али в бит­ката при Петер­вар­дайн. • 1914 г. – В Клив­ланд (Охайо, САЩ) са въведени пър­вите светофари. • 1946 г. – На прохода Хаин­боаз започ­ват работа 2000 младежи от пър­вата национална младежка строителна бригада Георги Димит­ров, което е начало на бригадир­с­кото движение в Народна репуб­лика Бъл­гария. • 1962 г. – Нел­сън Ман­дела е арес­туван от влас­тите в ЮАР и остава задър­жан…

Прочети още…

Ще помогне ли на туристическия сектор новата държавна инжекция?

Ще помогне ли на туристическия сектор новата държавна инжекция?

“Хоризонт 2020“ е програма с възможности, които България не използва, твърди доц. д-р Боян Жеков, заместник-декан в УниБИТ

Насоч­ването на 10 млн. лв. от оперативна прог­рама “Иновации и кон­курен­тос­пособ­ност“ в под­к­репа на туризма е хубава идея, но е странно, че това ще се случи чрез тази прог­рама. Важно е целият биз­нес да претърпи тран­с­фор­мация, е съветът на доц. д-р Боян Жеков, заместник-декан в УниБИТ (Универ­ситет по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии) по науч­ната дей­ност и…

Прочети още…

Д-р Иван Маджаров: Не всички на първа линия получават помощ от държавата

Д-р Иван Маджаров: Не всички на първа линия получават помощ от държавата

50% от медиците са психически изтощени, национално проучване на Българския лекарски съюз

От началото на кризата не всички, които работят на първа линия, получават помощ от дър­жавата, предуп­реди пред БНТ д-р Иван Маджаров, пред­седател на Бъл­гар­с­кия лекар съюз. Излиза се с тезата, че ръководителят подава списъка, но той прави списъка по критерии. Би тряб­вало да се добавят пари, призова Маджаров. По думите му бол­ниците са получили 16% по-малко приходи спрямо миналата година, като цитира данни от…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Свят

В Беларус започнаха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започ­наха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започна пред­с­рочно гласуване на президен­т­с­ките избори в общо 5767 сек­ции, включително 44 извън страната, предаде ТАСС.

Освен сегашн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...