Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Лошо прогноза: Ще строим магистралите още 30 години, ако не сменим начина на финансиране

Лошо прогноза: Ще строим магистралите още 30 години, ако не сменим начина на финансиране

Осигурени са средствата за зимното почистване, то ще струва толкова, колкото е тежка зимата, коментира регионалният министър арх. Иван Шишков

Още 30 години ще са необ­ходими за завър­ш­ването на необ­ходимите за страната ни магис­т­рали при сегаш­ния начин на финан­сиране. Затова е необ­ходимо той да бъде променен и да дадем част от тях на кон­цесия. Това заяви в интервю за сут­реш­ния блок на БНТ минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото арх. Иван Шиш­ков. Той посочи, че трябва да бъдат пос­т­роени около 1 200 км магис­т­рали, за което ще са необ­ходими малко под 20 милиарда лева. При сегаш­ния начин на финан­сиране никога няма да има завър­шени док­рай магис­т­рали и те винаги ще са в лошо със­тояние. „Решението е политиците да съберат смелост и…

Прочети още…

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

В процеса на екс­п­лоатация на шести блок на АЕЦ „Коз­лодуй” са регис­т­рирани индикации за пропуск на топ­лоносител от първи към втори кон­тур в трети парогенератор, съоб­щиха от атом­ната цен­т­рала. Не са дос­тиг­нати стой­ности, над­х­вър­лящи ограниченията за безопас­ност в тех­нологич­ния рег­ламент на блока. Блокът ще бъде спрян при дос­тигане на ограниченията за екс­п­лоатация за отс­т­раняване на пропуска. От цен­т­ралата уточ­няват, че количес­т­вото на пропуска е пред­мет на неп­рекъс­нат кон­т­рол, като към момента…

Прочети още…

Едва 29% от българите с дигитални умения, двойно по-малко от средното за Евросъюза

Бъл­гар­с­ките деца учат по-малко дни през годината от своите връс­т­ници в Европа. Учениците в Бъл­гария, които напус­кат сис­темата преж­дев­ременно, са повече от сред­ното в Европейс­кия съюз. Това са част от изводите в док­лада от Обзора на образованието и обучението, изгот­вен от Европейс­ката комисия.  Според него процен­тът на напус­кащите преж­дев­ременно образованието бавно намалява. През 2021 г. той е 12.2% (в срав­нение с 12.8% през 2020 г. и 14% през 2019 г.), но все още е над сред­ната стой­ност за ЕС

Прочети още…

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...