Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 120, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

Разкриват се рекорден брой секции за изборите в чужбина - 791

Разкриват се рекорден брой секции за изборите в чужбина - 791

Ясни са сек­циите и населените места зад граница, в които бъл­гарите ще гласуват за нов пар­ламент на 11 юли. На сред­нощно заседание беше определено — 791 сек­ции ще бъдат раз­к­рити в 68 дър­жави. Бъл­гарите зад граница са подали близо 72 хиляди заяв­ления, което е с около 1516 хиляди по-малко в срав­нение с вота през април.

Най-много сек­ции ще бъдат раз­к­рити в Обединеното крал­с­тво. Там те ще бъдат общо 135. След­ваща по брой сек­ции е Тур­ция, където сек­циите ще бъдат 121. В Гер­мания ще бъдат раз­к­рити 116 сек­ции, а в САЩ58, уточ­нява Епицентър.бг. В пър­воначал­ния списък броят на сек­циите бе 799, но на места ЦИК се съоб­рази с пред­ложенията на дип­ломатичес­ките ни мисии. Иначе само а анг­лийс­ката столица Лон­дон сек­циите ще са 45, а 4 от тях в самото…

Прочети още…

Д-р Иван Маджаров: Отпадане на лимитите е връщане към нормалността

Д-р Иван Маджаров: Отпадане на лимитите е връщане към нормалността

Отпадане на лимитите в бол­ниците е зав­ръщане към нор­мал­ността. Ще се премахне неп­рият­ната ситуация, при която в края на месеца пациенти се връщат за началото на след­ващия, за да бъдат лекувани планово. Лимитите бяха въведени като груб метод, лесен за осигуряване на мак­рорам­ката на бюджета, припомни пред БНР д-р Иван Маджаров, пред­седател на БЛС. Служеб­ният минис­тър на здравеопаз­ването Стойчо Кацаров пред­ложи през миналата сед­мица промени в модела на здрав­ната сис­тема. Според него трябва да…

Прочети още…

Стефан Янев обеща нови „интересни развития” в следващите дни

Стефан Янев обеща нови „интересни развития” в следващите дни

Премиерът отхвърли обвиненията за пристрастност и водене на предизборна кампания, отправени от лидера на ГЕРБ

Нов кръг от задоч­ния спор между бив­шите управ­ляващи и служеб­ното правител­с­тво имаше в края на миналата сед­мица, съобщи „Нова телевизия”. Премиерът Стефан Янев отх­върли обвиненията за прис­т­рас­т­ност и водене на предиз­борна кам­пания, отп­равени от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Янев беше на посещение в род­ната си Поповица на среща с кметове на малки населени места. Преди тази среща пред…

Прочети още…

Социалист: Институциите да пазят българските граждани, а не българските олигарси

В пос­лед­ните 10 години бъл­гар­с­кият избирател се раз­г­леж­даше от управ­ляващите като човекът, пус­кащ бюлетини. Ние нап­равихме нашата “Визия за Бъл­гария“ вслед­с­т­вие на раз­говор именно с бъл­гар­с­ките избиратели какво искат те. Време е бъл­гар­с­ките политици да се научат да говорят с тях. Нашата прог­рама и плат­форма са изцяло изг­радени точно на този раз­говор. Ние говорим за преиз­чис­ляване на пен­сиите, за промяна на модела на здравеопаз­ването, за под­помагането на работещите млади бъл­гари и тех­ните деца…

Прочети още…

Социалисти отбелязаха 165 години от рождението на Димитър Благоев

Социалисти отбелязаха 165 години от рождението на Димитър Благоев

В навечерието на тър­жес­т­вата под връх Буз­лу­джа, вчера социалисти взеха учас­тие в официал­ното чес­т­ване на 165-ата годиш­нина от рож­дението на основателя на организираното социалис­тическо движение в Бъл­гария, което се проведе в къщата-музей на Дядото в Банкя

Тази година е знаменателна за нашата пар­тия. Освен, че днес отбеляз­ваме 165 години от рож­дението на Димитър Благоев, скоро ще чес­т­ваме и 130-ата годиш­нина на делото на живота му – съз­даването на организираното социалис­тическо движение в…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие