Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

Корнелия Нинова – промяната за БСП и България

Корнелия Нинова – промяната за БСП и България

2021-ва година е година на изпитания и възможности за социалистите и пряко избрания от тях председател

В сезона на започ­налите политически битки и в началото на решаващата година на пар­ламен­тарни и президен­т­ски избори, на които трябва да бъде сложен край на мафиотско-мутренския модел на властта, лидер­ката на най-голямата опозиционна пар­тия Кор­нелия Нинова праз­нува своя рож­ден ден. В „на поп­рището политическо в средата”, но и вече в зрелия си период като лидер на пар­тията. От май 2016 г., когато бе изб­рана на поста, Кор­нелия Нинова изпълни поетите пред пар­тията и избирателите обещания и ангажименти и оставя трайна диря в пар­тията и в бъл­гар­с­кия политически живот. Остро критикувана от опонен­тите отвън и вътре в пар­тията. Но пък иск­рено…

Прочети още…

Плановите операции се възстановяват

Плановите операции се възстановяват

Приемат пациенти след отрицателен антигенен тест

Отчита се добра тен­ден­ция от въведените противоепидемични мерки, което реф­лек­тира на заетостта на лег­лата в страната. В бол­ниците тя е 32%, а в интен­зив­ните сек­тори –44%, съобщи здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов. Дан­ните сочат, че към момента Бъл­гария се намира на шесто място по заболеваемост на Бал­кан­с­кия полуос­т­ров и 27-о в ЕС, заема девето в ЕС по отношение на смър­т­ността. 54 години е сред­ната въз­раст на новодиаг­нос­тицираните, а на…

Прочети още…

Катя Георгиев, БСП-Ямбол: Разчитаме на хората, които търсят промяна

“На кон­сул­тациите при президента ръковод­с­т­вото на БСП и президен­тът отк­рито и много ясно заявиха, че между нас няма противопос­тавяне, нито раз­дор. Раз­читам словес­ните вал­сови интер­п­ретации да прес­танат дотук, защото имаме много по-сериозни проб­леми. На срещата бяха раз­г­ледани важни въп­роси, които бяха основ­ният акцент на тези кон­сул­тации“, комен­тира членът на Изпъл­нител­ното бюро и пред­седател на БСП — Ямбол Катя Геор­гиева по Евроком. Тя под­черта, че БСП е изразила прин­ципите си при президента -…

Прочети още…

Светослав Малинов: Управляващите целят ниска избирателна активност

Изк­лючително ниска избирателна актив­ност на пред­с­тоящия вот, прог­нозира пред БНР-Бургас доц. Светос­лав Малинов, ръководител на катедра “Политология” в Софийс­кия универ­ситет. Причината, според него, е че няма да бъде осигурена здравна безопас­ност при гласуването и това се прави умиш­лено. Прак­тически никаква организация, която да гаран­тира сигур­ност на граж­даните при гласуване в условия на пан­демия, не ни се пред­лага от управ­ляващите, комен­тира бив­шият евродепутат. Правител­с­т­вото, съв­сем…

Прочети още…

Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки са граж­даните на Сан­дан­ски, които са вак­синирани с пър­вата дос­тавка на вак­сина и които не работят на първа линия, показва провер­ката на “Медицин­ски над­зор“. Части от протокола бяха прочетени от здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов по време на брифинга на Национал­ния оперативен щаб. На 8 януари са извър­шени имунизации на седем служители от социален пат­ронаж, един учител и един пен­сионер. На 9 януари са имунизирани 24 лица, които не са включени във Фаза 1 от Национал­ния план за вак­синиране…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие