Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Шефът на БАБХ: Проф. Моллов ми даде папка, пълна с пари

Шефът на БАБХ: Проф. Моллов ми даде папка, пълна с пари

Шефът на БАБХ: Проф. Моллов ми даде папка, пълна с пари

Проф. Пламен Мол­лов, който е бивш дирек­тор на БАБХ, дал на нас­тоящия си колега проф. Христо Дас­калов папка, за която твър­дял, че е пълна с документи. Когато професор Дас­калов я отворил, твърди той, вътре се оказало, че има пари. Попитан за раз­мера на сумата, той отговори, че в тази папка повече от 100 хиляди лева нямало как да се вмес­тят. След като видял парите, зах­вър­лил пап­ката нас­т­рани, излязъл от колата и уведомил ДАНС, стана ясно от интервю на Дас­калов за „Нова телевизия“. Твърди, че дирек­тни зап­лахи за живота не е получавал, но от неделя има наз­начена охрана. „И за мен беше странно. Не мога да си обясня защо това нещо се случи“, допълни дирек­торът на Аген­цията по храните, пред телевизията. „Снощи за пореден път изс­лушах записа — той напълно съот­вет­с­тва на раз­говора, който ние проведохме на 19 януари. Така нас­тоящият дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните (БАБХ) проф. Христо Дас­калов комен­тира изтек­лия нас­коро запис, в който се чува, че бив­шият му колега му пред­лага под­куп. Припом­няме, че се твър­деше, че в раз­говора двама мъже обсъж­дат лабораторията за фитосанитарен кон­т­рол на ГКПП „Капитан Анд­реево“ и единият пред­лага на другия под­куп, за да не бъде спирана работата на пун­кта. Проф. Дас­калов призна, че записът е нап­равен лично от него, от притес­нение. Той акцен­тира върху това, че договорът е за наем на шест помещения, в който няма нито дума за лаборатория.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие