Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Пенсиите се вдигат с 6,1% от 1 юли

Пенсиите се вдигат с 6,1% от 1 юли

Пенсиите се вдигат с 6,1% от 1 юли

Социалният министър Георги Гьоков увери, че януарските няма да са по-ниски от декемврийските

След отпадането през юни на ковид добав­ката от 60 лв., всички пен­сии ще бъдат увеличени от 1 юли по швей­цар­с­кото правило с 6,1%, стана ясно вчера от думите на социал­ния минис­тър Георги Гьоков от БСП. Той отговаряше пред пар­ламента за проб­лемите с преиз­чис­лението на пен­сиите, които засег­наха над 1 милион души в третата въз­раст.

Пред депутатите Гьоков заяви, че той иска трайно решения в пен­сион­ната сис­тема, а не допъл­ване на пен­сиите с добавки. „Смятам, че след юни месец раз­мерите на пен­сиите трябва да рас­тат, пен­сиите трябва да се увеличават на база какъв принос е дал човекът на осигурител­ната сис­темата“, заяви той .

Минис­търът бе категоричен, че няма да има по-ниска пен­сия за януари т. г. спрямо пен­сията от декем­ври 2021 г. Пен­сионерите получили по-малко пари този месец ще бъдат ком­пен­сирани, пот­върди Гьоков. Те ще получат еднок­ратно сума, пред­с­тав­ляваща раз­ликата между дохода им през декем­ври и януари с включени ковид добавки. Пър­вите плащания, които ще бъдат за януари и фев­руари ще бъдат получени през след­ващия месец с пен­сиите. „За след­ващите месеци ще се изп­лащат с пен­сиите за съот­вет­ния месец и пен­сиите плюс ковид добав­ките ще са равни на декем­в­рийс­ките суми. Тези суми ще се изп­лащат от НОИ до юни“, съобщи социал­ният минис­тър. Той допълни, че има воля — при отпадане на ковид добав­ката — за нова социална помощ за допъл­ване до пен­сията за бед­ност, която да се изп­лаща от Аген­цията по социално под­помагане.

Той обвини предиш­ното Народно съб­рание за проб­лема с преиз­чис­лените пен­сии. „Бяха съз­дадени свръх очак­вания за преиз­пъл­нение на дър­жав­ния бюджет, без да се отчитат въз­мож­нос­тите на този бюджет“, комен­тира Гьоков. По неговите думи всички пен­сионери без 945 души са получили увеличение с 12,9%. Причината за по-малките суми при над един милион от тях е в намалената от 120 на 60 лв. добавка, увери минис­търът. „Нор­мално е, когато голяма група от хора е получила по-малко зап­лащане, да се почув­с­тва ощетена, но няма пен­сионер с по-ниска пен­сия от декем­в­рийс­ката. Аз твърдя, че този проб­лем е след­с­т­вие на решението на пред­ходно 46-о Народно съб­рание“, каза минис­тър Гьоков и добави: „По този проб­лем невинни няма“.

Социал­ният минис­тър комен­тира още, че от пен­сион­ната сис­тема трябва да се извадят социал­ните плащания, защото те я изк­ривяват и това обър­ква хората.

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие