Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отсрочка в изискването за зелен сертификат

Отсрочка в изискването за зелен сертификат

Отсрочка в изискването за зелен сертификат

Документът при преболедуване ще важи 1 година, съобщиха от здравното министерство

Здрав­ните власти обявиха четири дни отс­рочка във връзка с вляз­лото в сила днес изис­к­ване на зелен сер­тификат за посещение на редица зак­рити общес­т­вени места, съобщи БНР. До неделя — 24 октом­ври, включително, няма да бъдат налагани глоби, а само ще бъдат издавани пред­писания. Там, където вече има наложени глоби, те ще бъдат отменени, комен­тира на брифинг минис­тър Стойчо Кацаров.

Освен това сер­тификат за вак­синация вече ще бъде издаван и след пър­вата доза, срокът на сер­тификата за преболедуване ще бъде удъл­жен от 6 на 12 месеца, а до няколко сед­мици зеленият сер­тификатът ще стане задъл­жителен и служители на дър­жавата и общин­с­ката админис­т­рация, които работят с клиенти, уточни минис­търът. Срокът на зеления сер­тификат, който се издава на преболедували от COVID-19, ще се удължи от 6 до 12 месеца, бе съоб­щено още на брифинга на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Това пред­с­тои да стане ясно до края на деня, уточни общес­т­веното радио. Кацаров поясни, че удъл­жаването важи за рам­ките на нашата страна, не на ЕС. Здравни екс­перти под­к­репят тази промяна, която ще стане официална по-късно, като бъде обновена заповедта за противоепидемич­ните мерки. В нея ще бъде добавено, че сер­тификатът за вак­сина след пос­тавена първа доза ще е валиден, стана ясно още на брифинга. До няколко сед­мици се очаква зеленият сер­тификат да стане задъл­жителен и за служители на дър­жав­ната и общин­с­ката админис­т­рация, които работят с клиенти. За бол­ните, регис­т­рирани с бързи тес­тове, „Инфор­мационно обс­луж­ване“ до другата сед­мица най-късно ще издава и сер­тификати за хора, които са преболедували след 1 декем­ври 2020 г., но не са имали въз­мож­ност да се сдобият с такъв документ. Сер­тификатите с антигенен тест ще са раз­лични от европейс­ките с раз­личен QR код и уникален номер на защита. Заради засилените тем­пове на вак­синация здрав­ното минис­тер­с­тво е решило, тъй като хората избират еднодозовата вак­сина на „Янсен“ — „Джон­сън и Джон­сън“), при която вед­нага се получава сер­тификат, да се издава и документ при пос­тавяне на първа доза от някоя от останалите вак­сини. Този документ ще бъде валиден като сер­тификат в рам­ките на един месец до пос­тавянето на втората доза, заяви още минис­тър Кацаров. Без­п­лат­ните COVID тес­тове, които хората ще могат да си правят в сер­тифицираните лаборатории, ще бъдат дос­тавяни от РЗИ, но ще са обвър­зани с договор, който да определи предел­ната им цена. Тя още не е договорена, комен­тира БНР.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие