Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Формацията на Кирил Петков и Асен Василев подкрепя Румен Радев за нов мандат

Формацията на Кирил Петков и Асен Василев подкрепя Румен Радев за нов мандат

Формацията на Кирил Петков и Асен Василев подкрепя Румен Радев за нов мандат

„Продължаваме промяната” е името на политическия проект на бившите служебни министри

Кан­дидатът ни за президент е Румен Радев, каза още бив­шият служебен минис­тър на икономиката Кирил Пет­ков, който вчера пред­с­тави политичес­ката инициатива „Продъл­жаваме промяната”. Заедно с Кирил Пет­ков и техни съмиш­леници, те пред­с­тавиха в София идеите си за бъдещо учас­тие в политичес­кия живот на страната.

“Какво означава “Продъл­жаваме промяната“ — да спрем коруп­цията, да дадем въз­мож­ност на мал­кия и среден биз­нес да работи спокойно, да прив­лечем високотех­нологични инвес­тиции, цялото благоден­с­т­вие да се раз­п­редели справед­ливо. Не е важно дали си ляв или десен, важ­ното е дали си поч­тен. Ние сме тук да започ­нем да работим с поч­тените хора, независимо от кой сек­тор са те“, заяви Кирил Пет­ков при обявяването на новия си политически проект.

“Идеята да вляза в политиката се зароди докато работех с 46-ия пар­ламент, защото видях невъз­мож­ност да се пос­тигне съг­ласие и да се тръгне нап­ред. В този момент си говорихме с Кирил и си казахме, че кол­кото и да сме непод­гот­вени и да ни е неп­риятно, явно това е начинът да се случи истин­ска промяна в страната“, обясни бив­шият финан­сов минис­тър Асен Василев.

По думите му, 78 пар­тии са им се обадили и са пред­ложили да станат ман­датоносители, но се водят преговори.

“Искам да кажа, че не е важно дали си ляв или десен, а дали си поч­тен“, изтъкна бив­шият служебен минис­тър на икономиката

Някои от критериите, по които ще влязат в новия проект тех­ните сим­патизанти, са:

- Да имат добра кариера извън политиката, да са независими хора.

- Да не са били в повече от една пар­тия, освен тази коалиция преди нас, защото ние не вяр­ваме на хора, които отс­качат от една пар­тия на друга.

- Да няма скан­дали около тях.

Важно е да се каже, че всеки един от сим­патизан­тите ще под­пише договор за поч­теност.

“Не ни е страх. Като спрем 850 милиона от ББР – нали се сещате, че сме засег­нали много интереси. Другото, което е важно – работим в екип“, каза Пет­ков.

“Никой освен нашия екип не е дал право на някого да говори от наше име. Ще има дос­тъп лично до нас. Ако чуете, че някой нещо иска от вас, имайте пред­вид, че това е някакъв тип атака, ком­п­ромат“, предуп­реди Кирил Пет­ков.

Кирил Пет­ков посочи още, че тър­сят хора с каузи. Даде пример за бор­бата за запаз­ване на плажа Корал. “Няма да взимаме готови струк­тури от никаква пар­тия. Не сме преговаряли“, пот­върди на свой ред Асен Василев.

Двамата бивши минис­три пот­вър­диха, че уважават дър­жав­ния глава и зас­тават зад него. Благодариха му, че им е дал свободата да нап­равят промяна в ресорите така, както те я виж­дат. Те пот­вър­диха, че президен­тът не учас­тва в проекта им.

Той под­черта, че ако проек­тът им бил инженерин­гов, сега са щели да имат пар­тия. 

Социалист: Трябва да тър­сим диалог с тях

В БСП имаме кан­дидат за президент още от 17 април 2021 г. След изборите на 4 април, предиз­бор­ният щаб на пар­тията в цял абзац в док­лада си отчете като грешка, че не сме под­к­репили нашата кандидат-президентска двойка. И вед­нага взехме решение, че ги под­к­репяме. Как­вито и номинации да има пак всички ще бъдат за Радев и ако някой иска да си припише зас­лугата, че е “уредил“ Радев за кандидат-президент няма да му се получи”. Това заяви по БиТиВи бив­шият зам.-председател на БСП Кирил Доб­рев.

Той допълни, че 90% от организациите на БСП са взели решение за под­к­репа на двой­ката Радев – Йотова: „И още 20 кам­пании за номинации да има, отново Румен Радев ще има най-много”.

Според социалиста Кирил Пет­ков и Асен Василев са продукт на това, че трите протес­тни пар­тии се скараха помежду си и оставиха вакуум. Ако те получат висок резул­тат, виновни ще са БСП и ГЕРБ, защото с пос­тоян­ните си критики ги легитимират и популятизират.

Ако Румен Радев искаше пар­тия, то тя вече щеше да е факт, щеше да в спечелила изборите и в момента щеше да управ­лява.

Вът­реш­нопар­тий­ният избор мина и от тогава имахме 2 избора и в тях загубихме 600 000 гласа.

Недоумявам защо преди избори винаги се караме с потен­циал­ните си пар­т­ньори. Мисля си, че в бъдеще Хар­вард и Сор­боната (депутатите от БСП Драгомир Стой­нев и Крум Зар­ков са въз­питаници на Сор­боната – бел. ред.) все пак могат да намерят общ език.

“От този театър губим ние като пар­тия, занимаваме се с неща, които не са на дневен ред“, каза още Доб­рев.

Той припомни, че на предиш­ната кам­пания най-много номинации е имала Мая Манолова, но НС на БСП е решила кан­дидатът да бъде Радев.

“Лидер­с­кият въп­рос в БСП изобщо не стои, защото Нинова е “абсолют­ният лидер“. Ние вър­вим към пер­с­пек­тивата да станем чет­върти. Винаги преди избори успяваме да се скараме с тези, които могат да ни бъдат пар­т­ньори, сега се скарахме с Пет­ков и Василев. Но ако те под­к­репят Радев ние трябва да тър­сим кон­такт с тях“, заяви Доб­рев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...