Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 120, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Минис­тер­с­т­вото на правосъдието ще проверява твър­денията на биз­нес­мена Светос­лав Илчов­ски, който раз­каза в пар­ламента, че му бил показан запис с издевател­с­тва над зат­вор­ник.

Служеб­ният правосъден минис­тър Янаки Стоилов поиска повече кон­к­ретика и заяви, че в такива случаи трябва да се посоч­ват места, имена и кръг лица.

Това са стари проб­леми и не може да се заб­луж­даваме, че са изчез­нали“, каза Стоилов преди за първи път да учас­тва в заседание на ВСС, предаде bTV.

Той отново поиска да бъде нап­равен пълен анализ на работата на спец­съда и прокуратурата и едва тогава да се вземе решение за тях­ното бъдеще. Според служеб­ния минис­тър този анализ трябва да обх­ване целия период — от съз­даването на спец­магис­т­ратурите до днес.

Отчет­ливо впечат­ление още в началото на заседание и преди приемането на самия дневен ред нап­рави, че проф. Стоилов се чув­с­тва ком­фор­тно в позицията на ръководещ Пленума и ясно показа, че пред­почита дебатите да преминават струк­турирано, бързо и без излишно раз­пиляване във времето, след като няколко пъти нап­рави забележка на част от членовете на ВСС, че се изказ­ват не на място, съобщи „Правен свят“.

А иначе в днев­ния ред на Пленума за този чет­вър­тък е включена специална точка за обсъж­дане по приетата от Прокурор­с­ката колегия на извън­редно заседание преди сед­мица дек­ларация, с която се противопос­тави на приетите от Прав­ната комисия на НС промени в Закона за съдеб­ната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се цели зак­риването на специализираното правосъдие.

Пленумът да изрази в дек­ларация инс­титуционална под­к­репа към съдиите, прокурорите и следователите в специализираните органи в защита на независимостта им и против политичес­ката намеса в дей­ността им. Вносителите искат още да се организира и широк инс­титуционален дебат по темата за значението и смисъла на тези органи.

Окон­чателно като съдия в Админис­т­ративен съд София-област ще бъде преназ­начена и досегаш­ният минис­тър Десис­лава Ахладова, след като Пленумът отк­рие нова щатна бройка за нея в органа.

България

Икономика

Култура

Спорт

Италия постигна класическа победа и над Швейцария

Италия постигна класическа победа и над Швейцария

“Скаудра адзура“ е първият отбор, който се класира на осминафиналите

Италия пос­тигна успех над Швей­цария с 3:0 на “Олим­пико“ в Рим и след…

Прочети още:

Loading...

Свят

Песков: Срещата на върха Русия - САЩ мина “по-скоро със знак плюс“

Песков: Срещата на върха Русия - САЩ мина “по-скоро със знак плюс“

Диалогът за стратегическата стабилност е въпрос на седмици

Русия и САЩ осъз­нават, че трябва час по-скоро да започ­нат преговори за стратегичес…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...