Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Как ще гласуваме на вторите за годината парламентарни избори

Как ще гласуваме на вторите за годината парламентарни избори

Как ще гласуваме на вторите за годината парламентарни избори

ЗЕМЯ припомня, че след близо 14 часов пар­ламен­тарен маратон в чет­вър­тък бяха приети промените на Избор­ния кодекс, съпът­с­т­вани през целия ден със скан­дали, прег­ласувания, проверки на кворума и прик­лючиха малко преди 23.00 часа, предаде БНР. Ето какви са основ­ните промени:

• Беше премах­нат лимитът от 35 избирателни сек­ции в страни извън Евросъюза.

• Със­тавът на Цен­т­рал­ната избирателна комисия се намалява от 20 на 15 членове и ще се наз­начава от президента въз основа на пред­ложения на пар­ламен­тар­ните пар­тии.

• Депутатите приеха и въз­мож­ността да се обжал­ват решенията на ЦИК в трид­невен срок пред съот­вет­ния админис­т­ративен съд. Според приетите тек­с­тове съдът раз­г­лежда жал­бата и се произ­нася по нея в срок от три дни, като решението на съда може да се обжалва пред Вър­хов­ния админис­т­ративен съд.

• Народ­ните пред­с­тавители приеха окон­чателно да има гласуване само с машини в избирател­ните сек­ции с над 300 души. До гласуване с бюлетини ще се стигне само при тех­нически проб­лем.

• Броенето на бюлетините и попъл­ването на избор­ните протоколи в сек­цион­ните комисии ще се предава онлайн. Редът и условията, по които ще се провежда видеонаб­людението, ще се определят от ЦИК, а тех­ничес­кото осигуряване се въз­лага на Минис­тер­с­кия съвет.

• Няма да има район “Чуж­бина“, тъй като не бе приета методиката, по която ще става районирането.

• В същото време депутатите решиха, че няма да има гласуване по пощата зад граница. Отх­вър­лено беше и пред­ложението за въвеж­дане на екс­перимен­тал­ното дис­тан­ционно елек­т­ронно гласуване на президен­т­с­ките избори.

• Народ­ните изб­раници също така приеха пропор­ционал­ната избирателна сис­тема за избор на народни пред­с­тавители да се прилага до провеж­дане на пър­вите редовни избори за народни пред­с­тавители след влизането в сила на този закон.

• Жителите на селата с над 100 души ще могат да избират кмет. Досега ограничението беше за селища с население от над 350 души.

 

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...