Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова с един въпрос и пет факта за протестите

Нинова с един въпрос и пет факта за протестите

Нинова с един въпрос и пет факта за протестите

Политизирането на протеста означава неговата незабавна смърт, заяви социалист

Тече нова под­мяна на истината. Все повече се шири лъжата, че трите нови пар­тии са пар­тии на протес­тите, а БСП — на статук­вото. Имам един въп­рос и пет факта. Въп­росът: Някой виж­дал ли е Слави Трифонов и сценарис­тите му на протес­тите? Не. Защо тогава ги наричате пар­тия на протеста?

Фак­тите:

1. Аз и цялата пар­ламен­тарна група излязохме пред президен­т­с­т­вото още пър­вия ден на протеста

2. Многок­ратно отп­равихме призив към нашите струк­тури да се включат и го нап­равихме — депутати, общин­ски съвет­ници, членове и сим­патизанти бяха всеки ден по площадите в страната                                

3. Нашата телевизия от ден първи отразяваше събитията, на живо излъч­ване, често до полунощ и сът­руд­ничеше с Рой­терс по тяхно искане, за да види целият свят какво се случва в Бъл­гария                     

4. Нап­равихме соб­с­т­вен протест с хиляди наши членове и сим­патизанти като премес­тихме събора на Буз­лу­джа на жъл­тите павета

5. Един­с­т­вено БСП внесе вътре в пар­ламента исканията на протеста като законни и док­рай се бори за тях

Това са необоримите факти. Част от стария модел на управ­ление е манипулацията. Част от промяната е да се уважава истината. Ние сме за промяната. Пос­ледователни и прин­ципни, както сме били досега“.

С тази реак­ция във Фейс­бук лидерът на БСП припомни детайли от реал­ността отп­реди няколко месеца, когато БСП бе активен учас­т­ник не само в протес­тите, но и двигател на законодател­ната инициатива в бъл­гар­с­кия пар­ламент, породена от въл­ната на недовол­с­тво в дър­жавата.

Нинова призова да не се под­меня истината. Тя нас­тоя да не бъде омаловажавана ролята на БСП в процесите на промяната както през лятото и есента на 2020 г., така и сега.

У нас граж­дан­с­ката енер­гия е вече крехка. Защото многок­ратно е упот­ребявана. В лошия смисъл. Бях там всеки ден. С много други – пар­тийни и без­пар­тийни. Политизирането на протеста означаваше неговата незабавна смърт. Затова съм щас­т­лив, че не го нап­равихме тогава“, написа във Фейс­бук депутатът от левицата Явор Божан­ков вед­нага, след като лидерът на БСП Кор­нелия Нинова нас­тоя да не се под­меня истината за протеста и изложи пет факта, уточ­нявайки, че активисти от пар­тията са се включ­вали ежед­невно, но и запита къде тогава бяха от „Има такава дър­жава“. Реак­цията на Нинова дойде по повод опитите БСП да бъде „пришита“ към статук­вото.

Божан­ков, който бе един от най-активните учас­т­ници в протеста, в поста си написа още: „Днес обаче едни се обявиха за “пар­тии на протеста“. Раз­бирам, да бяха се нарекли — новите пар­тии. Въп­реки, че някои са били в пар­ламента, когато съм бил малолетен. Такова дейс­т­вие прави всеки след­ващ протест потен­циален инкубатор за политически мераци. И това убива иск­рата на съп­ротива срещу всяка урод­лива власт. Защото утре протес­тът може да е срещу Слави, Мут­рите, срещу БСП или срещу всеки, който се самозаб­рави и упот­реби властта за себе си. Но да упот­ребиш протеста по пътя към властта е лош старт на политичес­ката ти кариера“.

Депутатът е озаг­лавил поста си така: „За “Пар­тиите на протеста“. (Само как звучи :) )“.

Серия от реак­ции на други социалисти-депутати се появи в социал­ната мрежа във връзка с под­мяната на реал­ността около протес­тите. Те прид­ружиха пос­товете си със снимки от соб­с­т­веното си учас­тие в лят­ното масово недовол­с­тво срещу модела „ГЕРБ“.    

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие