Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 10-годишната абсолютна давност за дълговете няма да важи със задна дата

10-годишната абсолютна давност за дълговете няма да важи със задна дата

10-годишната абсолютна давност за дълговете няма да важи със задна дата

Очак­вано Кон­с­титуцион­ният съд обяви за противокон­с­титуционно прилагането със задна дата на гласуваната през ноем­ври миналата година 10-годишна абсолютна дав­ност за час­т­ните дъл­гове на физичес­ките лица, съобщи Топновини.бг. Това стана, след като в началото на фев­руари тази година Вис­шият адвокат­ски съвет оспори пред КС прилагането на раз­поред­бата за заварените дъл­гове. Така, едно от основ­ните „пос­тижения“ на пред­ход­ното Народно съб­рание, което ГЕРБ и „Обединени пат­риоти“ изтък­ваха пред избирателите си — спасяването на стотиците хиляди „вечни длъж­ници“, на прак­тика няма да произ­веде ефект в след­ващите 10 години, комен­тира Медиапул.бг.

Тек­с­товете за дав­ността ще влязат в сила на 2 юни 2021 г., но след решението на КС от 20 април те няма да важат със задна дата, а ще дейс­т­ват само занап­ред — тоест за нови задъл­жения, които пред­с­тои да се нат­рупат след 2 юни, или за заварени дъл­гове, при които обаче 10-годишният срок ще започне да тече от 2 юни 2021 г., а не от дата в миналото, както гласуваха депутатите миналата година. Решението на КС е взето с 10 гласа „за“, а док­лад­чикът по делото Филип Димит­ров и Гроз­дан Илиев са го под­писали с особено мнение. Срещу промените в Закона за задъл­женията и договорите се обявиха десетки организации, но в крайна сметка те бяха приети прак­тически единодушно от Народ­ното съб­рание.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие