Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Намираме се в пика на третата вълна

Намираме се в пика на третата вълна

Намираме се в пика на третата вълна

Според здравните власти най-големият натиск е този върху психиката на хората

За пос­лед­ните две сед­мици наб­людаваме покач­ване на случаите на коронавирус в страната. През пос­лед­ните няколко дни се намираме в най-върховата част на пика, който е третият поред за Бъл­гария, обяви здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов по време на традицион­ния брифинг на Национал­ния щаб за борба с коронавируса.

74% от лег­лата за неус­лож­нени пациенти и 71% от тези за интен­зивно болни пациенти са заети. Натиск върху бол­ниците има, но той не е рав­номерно раз­п­ределен, обясни здрав­ният минис­тър, цитиран от Топновини.бг. От думите му стана ясно, че най-сериозен е в облас­тите София-град, Бур­гас, Шумен и Варна. Хос­питализираните в момента са много повече, откол­кото по време на втората вълна. Това се дължи на анг­лийс­кия щам, обясни глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев. Въп­реки по-високия брой приети в бол­ница според шефа на „Пирогов“ проф. Асен Бал­тов, натис­кът сега е по-слаб, откол­кото през ноем­ври и декем­ври, а бол­ницата е заредена с всичко необ­ходимо. На фона на тези данни у нас обаче част от наложените мерки се раз­х­лаб­ват. Най-големият натиск е този върху психиката на хората. Раз­лични хора се опитат да окажат натиск чрез боравенето със страховете и надеж­дите на всички бъл­гари. Моля, нека всеки един бъл­гар­ски граж­данин да бъде спокоен, да знае, че сис­темата на здравеопаз­ването е готова и е под­гот­вена. Нямаме абсолютно никакви притес­нения, отново под­черта здрав­ният минис­тър и увери, че в рам­ките на няколко сед­мици нещата ще се оправят. Това доста наподобява предиз­борна агитация, след като здрав­ният минис­тър е начело на две листи на ГЕРБ.

Средно на ден се вак­синират по 15 хиляди души. Един­с­т­вената надежда, която имаме е с увеличения брой вак­синирани. Ние сме един­с­т­вената дър­жава в Европа, където хората имат дос­тъп до вак­сина, но се отказ­ват от нея, защото не е тази вак­сина, която искат да си пос­тавят. През април се надявам да получим дос­татъчно вак­сини, за да могат граж­даните да нап­равят своя инфор­миран избор, комен­тира още здрав­ният минис­тър. През април у нас се очак­ват 700 000 дози, като половината от тях ще бъдат на РНК вак­сини, обяви дирек­торът на Изпъл­нител­ната Аген­ция по лекар­с­т­вата Бог­дан Кирилов. По думите му около 16 април ще бъде пър­вата дос­тавка на американ­с­ката вак­сината на „Джон­сън и Джон­сън“. Кирилов обясни, че Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата продъл­жава да извър­шва оценка на останалите вак­сини, за които няма все още раз­решение — „Спут­ник V“ и „Sinovac“ се провеж­дат все още кон­сул­тации.

4 207 са новите случаи на коронавирус у нас през пос­лед­ното денонощие, показ­ват дан­ните на Един­ния инфор­мационен пор­тал. Нап­равени са 17 947 теста, което означава, че положител­ните проби са над 23%. През пос­лед­ните 24 часа са починали 129 души, а излекуваните са 3869. Най-много носители на инфек­цията са установени в София — 1 138, след­ват Варна с 367 новозаразени и Плов­див — с 344. Броят на заразените, които се нуж­даят от бол­нично лечение, над­х­върли 10 хиляди — хос­питализираните са 10 093, като от тях 772 са в интен­зивни отделения.

Спеш­ните медици обаче преди ден се обявиха против раз­х­лаб­ването на мер­ките, заради новия ръст заболели и услож­ненията при голяма част от пациен­тите. В свое обръщение към бъл­гар­с­кия народ и управ­ляващите те заявяват, че са на ръба на въз­мож­нос­тите си и отказ­ват да носят отговор­ност за закъс­нялата и неадек­ватна на нуж­дите на пациен­тите им спешна помощ, комен­тира Днес.бг.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...