Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Машините за гласуване не могат да издадат тайната на вота

Машините за гласуване не могат да издадат тайната на вота

Машините за гласуване не могат да издадат тайната на вота

Отмина вчера край­ният срок, който имаха Дър­жав­ната аген­ция за елек­т­ронно управ­ление, Бъл­гар­с­кият инс­титут за стан­дар­тизация и Бъл­гар­с­кият инс­титут по мет­рология (БИМ) да завър­шат сер­тифицирането на уст­ройс­т­вата за гласуване. Преди дни пред БНР, пред­с­тавители на ангажираните инс­титуции обяс­ниха, че изпит­ванията са завър­шени успешно. Доц. д-р Николай Пан­телеев, бивш шеф на лабораторията в БИМ, работил там в продъл­жение на 20 години, твърди, че нап­равените измер­вания не са реалис­тични.

БИМ са поели ангажимент да нап­равят сер­тификация дали от излъчените елек­т­ромаг­нитни полета на машините може да се поз­нае каква инфор­мация се обработва в тях, заяви доц. Пан­телеев.

Това измер­ване е без­с­мис­лено, защото за тази инфор­мация са необ­ходими сис­теми за измер­ване, които струват стотици хиляди евро. Тези измер­вания изис­к­ват специални прием­ници и се правят обик­новено от служ­бите за сигур­ност. БИМ не раз­полага с такива сис­теми, не е акредитиран да извър­шва такива изпитания. Можем да кажем, че през машините не е въз­можно да се наруши тай­ната на вота. Но нека БИМ да не заб­луж­дават ЦИК, че са свър­шили някаква работа. Ако има токов удар, най-вероятно машините ще издър­жат, каза още той. От Бъл­гар­с­кия инс­титут по мет­рология обаче пот­вър­диха категорично получените резул­тати. Доц. д-р инж. Николай Атанасов е категоричен, че с основание може да се каже, че машините не могат да издадат тай­ната на вота. Трудно някой може да каже, че това са манипулирани, недейс­т­вителни или несъс­тоятелни резул­тати, те могат да се пов­торят, имаме апаратурата, ние сме се под­писали под тези измер­вания. Те имат юридическа стой­ност пред ЦИК, завърши инж. Атанасов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...