Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Филип Попов, БСП: Ще бъдем първа политическа сила, ние сме алтернативата на ГЕРБ

Филип Попов, БСП: Ще бъдем първа политическа сила, ние сме алтернативата на ГЕРБ

Филип Попов, БСП: Ще бъдем първа политическа сила, ние сме алтернативата на ГЕРБ

Трябва да засилим връзките и с Китай, заяви социалистът

Целта на БСП за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори е да бъде първа политическа сила. Според реал­ните социологически проуч­вания БСП води с 4% пред ГЕРБ, което е в унисон с целта на левицата. БСП се доказа като алтер­натива, като отговорна политическа пар­тия и пар­тия, която може да управ­лява. Тя дава посоката на раз­витие на Бъл­гария.“ Това заяви водачът на Коалиция “БСП за Бъл­гария“ във Видин Филип Попов в ефира на радио Свободна Европа.

Той бе категоричен, че БСП е един­с­т­вената опозиция в Бъл­гария, като това беше показано и в Народ­ното съб­рание. „Нашата позиция беше ясна, а именно, че този пар­ламент е изчер­пал доверието си и той, освен да нав­реди, от тук нататък няма какво повече да нап­рави, затова искахме и остав­ката му. Ние бяхме един­с­т­вената политическа сила, която поиска и остав­ката и на глав­ния прокурор.“ Той припомни и 5-те вота на недоверие към правител­с­т­вото, които по думите му са на болни теми за дър­жавата като коруп­ция, съдебна сис­тема и здравеопаз­ване.

Мос­тът е сим­вол на свър­заност, трябва да има мост както във Видин, така и в Русе, така и в Силис­тра.  Тези два моста, които имаме в момента, не са дос­татъчни, защото река Дунав, вместо да свър­зва Бъл­гария с Румъния, се явява една тежка пречка за икономическа свър­заност“, комен­тира кан­дидатът за народен пред­с­тавител от БСП.

Ние сме заявили нашата категорична позиция, че в правосъд­ната сис­тема следва да има промени, категоричен бе Филип Попов. „Дали сме нашите пред­ложения по отношение и на прокуратурата, и на дис­баланса в натовареността на съдилищата. Прокуратурата няма как да е демок­ратична, когато глав­ният прокурор може пис­мено да отменя или изменя актове на по-долустоящи прокурори.“

По темата за гласуването по пощата, Филип Попов заяви: „Пър­вата стъпка тряб­ваше да бъде т. нар. активна регис­т­рация. От ГЕРБ категорично го отх­вър­лиха заедно с видеонаб­людение при преб­рояването на бюлетините. Когато имаш активна регис­т­рация, едва тогава можеш да преминеш и към гласуване по пощата“.

Филип Попов комен­тира и темата с „Тур­ски поток”, припом­няйки, че Бъл­гария все още не го е отк­рила, като добави: „Г-н Борисов освен да ходи по магис­т­ралите, да раз­дава саката си, явно, че не върши друга работа. Пол­зата на Бъл­гария от „Тур­ски поток” е тран­зитирането на тази газ“. Той допълни, че трябва да питаме Бойко Борисов, който плати 3 млрд. лева за „Бъл­гар­ски поток”, който по-късно отказа, кога ще си ги върне. „Ние се намираме на много добро геос­т­ратегическо място, а Бъл­гария не прави нищо до този момент, за да печели от него“, каза още Филип Попов.

Ние имаме ясна политика, че трябва да имаме нор­мални отношения с Русия, от които Бъл­гария да печели. Трябва да засилим връз­ките и с Китай, защото КНР инвес­тира нав­сякъде около нас, но не и в Бъл­гария. Това са инвес­тиции и работни места, това са пари. Раз­бира се, ние трябва да защитим нашия национален интерес и пар­т­ньори от ЕС и НАТО, но това може да стане, когато имаме силна икономика, когато Бъл­гария е раз­вита“, обясни Филип Попов.

Това, което се случва в Бъл­гария в пос­лед­ните 10 години, е всичко друго, но не и демок­рация“, заяви Филип Попов, като допълни: „Не може министър-председателят на една пар­ламен­тарна репуб­лика да е дошъл два пъти в Народ­ното съб­рание. Не може през Народ­ното съб­рание да се прекар­ват лобис­тки закони, от които тръгва коруп­цията“, заяви той и допълни, че това не е демок­рация, заради това левицата иска смяна на целия този модел.

На въп­роса с кои пар­тии е въз­можно да има коалиция, Филип Попов отговори: „Без ГЕРБ със сигур­ност. Ние сме в коренно раз­лични посоки с тази пар­тия, даже не бих я нарекъл и пар­тия“, категоричен бе той, като обясни, че в пар­тията имаш политика, цел, устав и правила, а при тях няма такова нещо. Той припомни, че след изборите левицата ще нап­рави допит­ване до своите членове относно въз­мож­ните коалиции.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...