Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Още раздори в партията на Слави Трифонов

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Бивши активисти се бунтуват срещу парашутисти в листите и авторитарен подход на сценариста Тошко Йорданов

Раз­дорите в пар­тията на Слави Трифонов продъл­жават. Пуб­личен скан­дал избухва  в редиците на “Има такъв народ“ и във Враца. Под­дръж­ници на шоумена-политик от Враца излязоха с отворено писмо до него, като причината е под­ред­бата на лис­тата за пред­с­тоящите избори.

Ето какво пишат в пис­мото:

“Разочаровани сме от начина, по който е под­редена нашата листа, и в която не намериха място популярни и уважавани лица в областта. “Спус­натите“ от София водач на лис­тата за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори Георги Геор­гиев и вторият в нея Иван Хинов­ски са екс­перти в тех­ните области, но не са поз­нати във Враца. Нашият глас за реденето на лис­тите не беше чут от никой.

Не бяха взети пред­вид номинациите и пред­ложенията, които нап­равихме. Пър­вите двама в лис­тата почти не са идвали на място и комуникацията с тях е изк­лючително трудна”.

Пис­мото е под­писано от пред­с­тавители на общин­с­ките струк­тури на ИТН от Враца, Борован, Криводол, Мез­дра, Роман, Бяла Слатина, Хай­редин, Мизия и Коз­лодуй“, пише в отвореното писмо.

Както вече медиите инфор­мираха в пос­лед­ните дни -  скан­дали като мини избух­ват в много струк­тури на младата пар­тия. Коренът на проб­лемите, за които раз­кри преди ден бив­шият вече облас­тен коор­динатор в Мон­тана, е спус­кането на парашутисти на водещите места в лис­тите за депутати, без да се съоб­разяват с мес­т­ната струк­тур

Същото се е случило и в Плов­див. На пър­вите три позиции, един­с­т­вените избираеми, са спус­нати софиянци. Това означава, че на прак­тика депутат плов­див­чанин пар­тията на Трифонов няма как да има.

Като водач на лис­тата е спус­нат  сценарис­тът Тошко Йор­данов, който зап­лашва да стъжни живота на всеки, който се осмели да пренареди лис­тата чрез преферен­ции. Втори и трети са пак софиянци — Антоанета Стефанова и Теодора Пенева.

Скан­дали избух­наха и в Плевен и Бур­гас, където мес­т­ните лидери на струк­тури напус­наха с тежки раз­к­рития срещу шоумена с политически амбиции.

Мини войни са плам­нали и на много други места в страната.

Според думите на напус­налите, сценарис­тът Тошко Йор­данов, се изживявал като пар­тиен ръководител, пише сай­тът „Епицен­тър”.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...