Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ДПС: 11 години държавата е без цел, натрупаха се 37 милиарда дълг

ДПС: 11 години държавата е без цел, натрупаха се 37 милиарда дълг

ДПС: 11 години държавата е без цел, натрупаха се 37 милиарда дълг

11 години дър­жавата е оставена без посока, без идея, без визия за раз­витие,  без цел. Затова каз­вам, че ГЕРБ пребивават в управ­лението, а не управ­ляват. Защото, за да управ­ляваш, трябва да водиш на някъде, да имаш цел“. 

Това заяви пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ по време на предиз­борна среща в Омур­таг, където пред­с­тави лис­тата на ДПС.

Лидерът на ДПС бе категоричен: „Виж­даме, че в дър­жавата раз­витие няма. Има едни хора, чиято цел е да стиг­нат до властта и там да пребивават. Фор­мата на управ­ление е без­раз­бор­ното хар­чене на дър­жавни пари за лично его. А политичес­ката криза е резул­тат от вой­ната между инс­титуциите и тотал­ното обез­личаване на дър­жав­ните органи един по един и като сис­тема.”

Зам.-председателят на ДПС Йор­дан Цонев нап­рави срав­нение между управ­лението, в което учас­тва ДПС през периода 20012009 г и управ­лението на ГЕРБ в периода 20092020г. „БВП по време на нашето управ­ление е увеличено с 160% — от 28 на 73 млрд. лева. А при ГЕРБ — едва 60% — от 73 на 117 млрд. лева. Нет­ният дър­жавен дълг по време на управ­лението преди ГЕРБ е намалял с почти 15 млрд. лева — от 17.280 млрд. на 2.324 млрд. А при ГЕРБ се е увеличил от 2.324 до почти 22 млрд. лева. Или рав­нос­мет­ката е, че докато при ДПС дър­жавата си връща дъл­говете, при ГЕРБ ги увеличава. И ако към вър­натите при управ­лението на ДПС 15 млрд. прибавим увеличения дълг при управ­лението на ГЕРБ 22 млрд. лева се получава обща раз­лика от 37 млрд. лева в полза на годините, които ДПС управ­лява“, обобщи Цонев.

Понеже от джип­ката неп­рекъс­нато се сипят числа, ние на тази кам­пания ще си служим с официални числа. Очак­вайте в след­ващи дни нови истин­ски данни.“ обеща Цонев

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...